Chất bán dẫn & Vi điện tử

Kiểm soát ô nhiễm cho Ngành công nghiệp Bán dẫn và Vi điện tử

Particle Measuring Systems có chuyên môn ứng dụng và các công cụ giám sát hạt tiểu phân có độ nhạy hàng đầu trong ngành mà bạn cần để giảm tổn thất năng suất.

Chúng tôi cung cấp chuyên môn toàn cầu máy đếm hạt tiểu phân bằng laser hiệu suất cao mà bạn tin tưởng. Chúng tôi liên tục đếm các hạt khi và ở nơi mà sản phẩm có nguy cơ bị hư hỏng để xác định mức độ sạch của các quy trình bán dẫn/vi điện tử của bạn.

Particle Measuring Systems (PMS)® là công ty duy nhất cung cấp cho bạn độ nhạy đếm hạt tiểu phân cao nhất một cách đáng tin cậy cho các ứng dụng hóa chất, nước, không khíphân tử.

Industry Leading Sensitiity

Ngành công nghiệp

Tuân thủ

Kiểm soát ô nhiễm trong nước siêu tinh khiết UPW / Đếm hạt tiểu phân 20 nm

Được trình bày bởi Glen Slayter, Intel và Dan Rodier, Particle Measuring Systems tại sự kiện Ultrapure Micro 2020. Xem nghiên cứu điển hình này về lợi ích và giám sát các hạt tiểu phân trong nước siêu tinh khiết (UPW) nhỏ tới 20 nm. Tìm hiểu thêm về máy đếm hạt tiểu phân Ultra DI 20 Plus. Chỉ Particle Measuring Systems có các giải pháp đếm hạt tiểu phân 20 nm cho nước và hóa chất đã được chứng minh và đáng tin cậy.

Tài liệu liên quan

20 nm Chemical Batch Sampling Solution with the SLS-20 Syringe Sampler

Giải pháp lấy mẫu hóa chất theo lô 20 nm với Bộ lấy mẫu bằng ống bơm SLS-20

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

generic water

Hiểu về ô nhiễm hạt nano trong hệ thống nước siêu tinh khiết (UPW)

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Troubleshooting for Liquid Particle Counting

Khắc phục sự cố đếm hạt tiểu phân trong dung dịch

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

generic water

Chiến lược giám sát hạt tiểu phân trong UPW: 300 mm Fabs

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

AMC Airborne Molecular Contamination Control in Clean Manufacturing Environments

Kiểm soát ô nhiễm phân tử trong không khí AMC trong môi trường sản xuất sạch

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

A Practical Guide to Aerosol Particle Counter Matching

Hướng dẫn thực hành đối sánh máy đếm hạt tiểu phân aerosol

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Sản phẩm kiểm soát ô nhiễm

Máy đếm hạt tiểu phân aerosol NanoAir™ 10
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch 20 nm: Ultra DI® 20 Plus
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân trong hoá chất 20 nm: Chem 20™
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân 0.1 Micron: Lasair® III 110
Tìm hiểu thêm
Giám sát AMC: Máy quang phổ di động ion tại điểm sử dụng AirSentry® II
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân trong nước khử ion: HSLIS-M50e
Tìm hiểu thêm