21 CFR Phần 11

Tìm hiểu về các yêu cầu của 21 CFR Phần 11 và tìm các giải pháp tuân thủ để quản lý dữ liệu.

Hội thảo trên web: Giải quyết Thách thức 21CFR11: Từ Giấy tờ đến Không cần giấy tờ

Việc tuân thủ các yêu cầu mới của 21 CFR Phần 11 đưa ra nhiều yêu cầu khó khăn hơn. Đưa các quy trình sản xuất và kiểm soát lên một tầm cao mới về mặt lý thuyết có vẻ đơn giản nhưng mang lại nhiều thách thức trong ứng dụng. Sử dụng ví dụ về triển khai Quản lý dữ liệu tiêu chuẩn, bản trình bày này cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu và giải pháp.
 

Ngành công nghiệp

Tuân thủ

Lưu trữ dữ liệu tuân thủ FDA để tuân thủ và phân tích trong sản xuất dược phẩm

Video này cung cấp các giải pháp giám sát môi trường phòng sạch để lấy mẫu, báo cáo và lưu giữ dữ liệu về hạt tiểu phân, vi sinh vật và dữ liệu môi trường. Các giải pháp tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn của dữ liệu 21 CFR Phần 11, giúp truy cập dữ liệu hiệu quả và loại bỏ lỗi của con người.

Tài liệu liên quan

Tính toàn vẹn của dữ liệu: Hiểu và tuân thủ các yêu cầu của GMP và FDA đối với 21 CFR Phần 11

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

generic cleanroom

21 CFR Phần 11 và Quy định về tính toàn vẹn dữ liệu Các câu hỏi thường gặp

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Sản phẩm kiểm soát ô nhiễm

Máy đếm hạt tiểu phân trong không khí: Lasair® Pro
Tim hiểu thêm
DataAnalyst Particle Counter Software
Phần mềm đếm hạt tiểu phân DataAnalyst
Tim hiểu thêm