Sự khác biệt trong kết quả máy đếm hạt khí aerosol

Một câu hỏi phổ biến liên quan đến máy đếm hạt aerosol là kết quả đếm hạt sẽ khớp với nhau như thế nào. Máy đếm hạt trong không khí mới được thêm vào nhóm hiện có sẽ không phải lúc nào cũng khớp với số lượng của nhóm cũ. Điều này có thể là do các nhà sản xuất khác nhau, nhưng ngay cả khi máy đếm hạt được cung cấp bởi cùng một nhà sản xuất thì vẫn có sự khác biệt. Trong bài viết ngắn này, chúng tôi cung cấp một hướng dẫn thực tế khi so sánh dữ liệu đếm hạt từ các thiết bị tương tự và không giống nhau.

Hoàn thành biểu mẫu tại đây để nhận tư vấn từ chuyên gia về:

  • Sự so sánh dữ liệu hợp lý giữa các máy đếm hạt
  • Tại sao bạn sẽ gặp sự khác biệt trong các kết quả đếm
  • Tầm quan trọng trong biến đổi dữ liệu
Pharma Top 10 Appllication Notes

Airborne Particle Counter: Lasair® ProBạn đang tìm kiếm máy đếm hạt aerosol? Hãy tham khảo các sản phẩm của Particle Measuring Systems với nhiều sự lựa chọn bao gồm:

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận báo giá cho bất kỳ giải pháp giám sát ô nhiễm nào.

buttons GET A QUOTE