Tủ an toàn sinh học
Tủ an toàn sinh học được phân loại phổ biến theo tiêu chuẩn NSF /ANSI 49 của Mỹ (The National Sanitation Foundation – NSF) về tủ an toàn sinh học phiên bản mới nhất là  “NSF / ANSI 49 – 2008, Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification” (NSF / ANSI 49 – 2008, Tủ an toàn sinh học: Thiết kế, Xây dựng, Hiệu suất và Chứng nhận thực địa). 
Hiện Techmaster chúng tôi có thể thực hiện các chỉ tiêu kiểm tra tủ an toàn sinh học cấp II như sau:
  • Đo tốc độ gió vào (Inflow velocity test)
  • Đo tốc độ gió xuống (Downflow velocity test)
  • Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA (HEPA/ULPA filter leak test)
  • Kiểm tra hướng dòng khí (Airflow smoke pattern test)
  • Đo cường độ ánh sáng (Lighting intensity test)
  • Đo độ ồn (Noise level test)
  • Đo độ rung (Vibration test)
  • Đo cường độ ánh sáng tím UV (UV Lighting intensity test)
  • Đếm hạt phân loại cấp độ sạch (Airbone Particle cleanliness classification)