SẢN PHẨM

Panme

Đầu Panme

Thước đo lỗ 3 chấu

Thước Panme đo bên trong hình ống

Đồng hồ đo lỗ

Cảm biến chạm

 

 

Bộ mã hóa tuyến tính

Thước quang

 

Máy chiếu biến dạng quang học

Kính hiển vi đo lường

Thước cặp

Dụng cụ đo chiều cao

Dụng cụ đo chiều sâu

Bộ căn mẫu

Thiết bị hiệu chuẩn

Bàn Map đá Graint

Đồng hồ so điện tử

Đồng hồ so cơ

Đồng hồ đo độ dày

Chân đế từ

Máy đo độ nhám bề mặt

Máy đo biên dạng

Máy đo độ tròn

Máy kiểm tra độ cứng:

Loại Micro

Loại Rockwell

Loại Vickers

Máy đo tọa độ không gian 3 chiều

Máy đo tọa độ không gian 3 chiều không tiếp xúc:

Loại tự động

Loại vận hành bằng tay

XDMENSUS300

GIẢI PHÁP

giai-phap-do-luong-cho-ong-kinh
giai-phap-nha-may-thong-minh
giai-phap-quan-ly-du-lieu
giai-phap-do-luong-cho-xe-dien