Các nhà sản xuất Hệ thống cách ly & kiểm soát

Giải pháp giám sát môi trường từ các chuyên gia mà bạn có thể tin tưởng

Sử dụng trải nghiệm ứng dụng và thiết bị độc quyền của Particle Measuring Systems để thiết kế, lắp đặt và giám sát các hạt khả thi và không khả thi trong các thiết bị cách ly, hệ thống sản xuất vô trùng kín và khép kín theo các yêu cầu quy định mới nhất; tất cả từ một nguồn. Đếm, báo cáo, lập tài liệu và quản lý dữ liệu giám sát môi trường bằng phần mềm PMS đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn dữ liệu toàn cầu hiện tại và dự kiến. Chúng tôi là chuyên gia trong việc giúp các nhà sản xuất hệ thống cách ly và hệ thống kiểm soát cung cấp cho khách hàng của họ khả năng giám sát ô nhiễm hoàn chỉnh.
Austar 27.1.210614

Ngành công nghiệp

Tuân thủ

Particle Measuring Systems có kinh nghiệm và có thể đáp ứng hầu như bất kỳ hệ thống sản xuất hệ thống cách ly hoặc hệ thống kiểm soát nào.

Typical Pharma Facility Marc EM Config

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các nhà sản xuất OEM Isolator để kết hợp các hệ thống giám sát môi trường ở giai đoạn xây dựng.

Typical Fill Line Marc DiagramB EM Config

Argonaut Manufacturing chọn PMS làm đối tác kiểm soát ô nhiễm sản xuất của họ

Tìm hiểu lý do tại sao Argonaut Manufacturing chọn Particle Measuring Systems để giám sát môi trường phòng sạch và cách ly của họ, thay thế hệ thống mặc định trên dây chuyền chiết rót của họ.

Tài liệu liên quan

EMS, AUSTAR, & PMS Working Together to Deliver a Contamination Control Solution for an Isolator 

Nghiên cứu điển hình: EMS, AUSTAR, & PMS hợp tác cùng nhau để cung cấp giải pháp kiểm soát ô nhiễm cho thiết bị cách ly

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

Risk Assessment as a Process Quality Assurance Tool

Đánh giá rủi ro như một công cụ đảm bảo chất lượng quy trình

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Manage Your Risk: Monitoring the Environment of Aseptic Processes

Quản lý rủi ro của bạn: Giám sát môi trường của các quy trình vô trùng

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Steps to Ensuring a Successful Audit - Effective Risk Assessment Design

Các bước để đảm bảo kiểm toán thành công – Thiết kế đánh giá rủi ro hiệu quả [Trình bày hội thảo trên web]

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Steps to Ensuring a Successful Audit - Effective Risk Assessment Design

Các bước để đảm bảo kiểm toán thành công – Thiết kế đánh giá rủi ro hiệu quả [Trình bày hội thảo trên web]

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Advice for EU GMP 0.5 and 5.0 μm Particle Limits Application Note

Lời khuyên về giới hạn hạt EU GMP 0.5 and 5.0 μm

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

Sản phẩm kiểm soát ô nhiễm

Máy đếm hạt tiểu phân từ xa: IsoAir® Pro
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân trong không khí từ xa Airnet® II / IIs (2 Kênh)
Tìm hiểu thêm