Lấy mẫu hoá chất xử lý theo lô

Thông số kỹ thuật kích thước hạt cho các hóa chất xử lý là một kiểm soát chất lượng quan trọng đối với ngành công nghiệp chất bán dẫn. Các nhà sản xuất vi điện tử tiên tiến hàng đầu yêu cầu các hóa chất xử lý rất sạch được giám sát nghiêm ngặt về độ nhiễm bẩn và được lọc ở kích thước hạt từ 20 nm trở xuống.

Particle Measuring Systems (PMS) cung cấp Chem 20 ™cảm biến hạt nhạy nhất thế giới, lần đầu tiên đẩy đặc điểm kỹ thuật hạt trực tuyến xuống 20 nm. Máy lấy mẫu SLS-20, kết hợp với Chem 20, cung cấp tính linh hoạt trong việc lấy mẫu hàng loạt ngoại tuyến cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm nghiên cứu hóa chất trong quy trình, sản xuất, phân phối và đóng gói.

Đọc bài báo này để tìm hiểu thêm về:
  • Lấy mẫu 20 nm theo lô hàng đầu thế giới của các hóa chất xử lý
  • Cách hệ thống tạo ra những tiến bộ trong việc giảm thiểu chất thải và an toàn
  • Điều tra kỹ lưỡng các trường hợp sử dụng phổ biến được thực hiện với sự hợp tác của khách hàng PMS đối với nhiều loại hóa chất
SLS 20 Chem
Use Case Graph