Buồng sạch

Buồng sạch (Clean Booth) là một phòng sạch cỡ nhỏ, có chức năng tương tự như phòng sạch và có tính di động cao. Buồng sạch là nơi các hạt lơ lửng trong không khí được kiểm soát, sự có mặt, sự phát sinh và duy trì các hạt trong phòng được giảm đến tối thiểu và các yếu tố khác trong phòng như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất đều có thể được kiểm soát và điều chỉnh khi cần thiết. 

Buồng sạch Techmaster

Có rất nhiều chỉ tiêu kiểm tra phòng sạch/buồng sạch khác nhau được quy định trong các tiêu chuẩn khác nhau. Hiện Techmaster chúng tôi có thể thực hiện các chỉ tiêu như sau:

 • Đếm hạt phân loại cấp độ sạch (Airbone Particle cleanliness classification)
 • Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA (HEPA/ULPA filter leak test)
 • Chênh áp không khí (Room pressureization )
 • Đo cường độ ánh sáng (Lighting intensity test)
 • Đo độ ồn (Noise level test)
 • Thử độ đồng đều nhiệt độ (Temperature uniformity test)
 • Thử độ đồng đều độ ẩm (Humidity uniformity test)
 • Vi sinh (Microbiology)
 • Trao đổi không khí (Air change rate)
 • Đo độ rung (Vibration test)
 • Thử độ thu hồi (Recovery test)