Đếm bụi phòng sạch

Hệ thống đo bụimáy đếm bụi trong không khí di động và từ xa cho không khí được thiết kế đặc biệt cho môi trường phòng sạch và các khu vực cần kiểm soát. đọc thêm >

Máy đếm hạt tiểu phân PMS Lasair Pro 310

Phạm vi kênh đo: 0.3 – 25 µm

Được thiết kế để đếm bụi trong không khí di động và từ xa một cách trực quan và đáng tin cậy. Đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định.

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân PMS IsoAir Pro PLus

0.3 – 25.0 µm; 1.0 CFM (28.3 LPM)

Máy đếm bụi từ xa IsoAir Pro-Plus thế hệ tiếp theo được thiết kế để giảm thời gian hệ thống bị gián đoạn, không hoạt động và thiết kế nhiều tùy chọn linh hoạt.

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân PMS Lasair III 110

Phạm vi kênh đo: 0.1 – 5.0 µm

Máy đếm bụi 0.1 µm, cung cấp phép đo thời gian thực của bụi trong phòng sạch tác động đến năng suất với ba cấu hình.

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân PMS IsoAir Pro-E

0.3 – 25.0 µm; 1.0 CFM (28.3 LPM)

Máy đếm bụi có khả năng kháng VHP từ xa, nhỏ gọn cho một hệ thống giám sát bụi hiệu quả và linh hoạt.

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân từ xa PMS Airnet II / IIs (2 kênh)

Phạm vi kênh đo: 0.3 – 5.0 µm

Máy đếm hạt tiểu phân Airnet đáp ứng các thông số kỹ thuật của ISO 21501-4 để đo kích thước và số lượng bụi lơ lửng trong không khí để theo dõi thời gian thực các hạt bụi gây ra lỗi.

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân PMS Airnet II 201-4 (4 kênh)

Phạm vi kênh đo: 0.2 – 10.0 µm

Máy đếm hạt tiểu phân Airnet đáp ứng các thông số kỹ thuật của ISO 21501-4 để đo kích thước và số lượng bụi lơ lửng trong không khí để theo dõi thời gian thực các hạt bụi gây ra lỗi.

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân cầm tay PMS Handilaz Mini II

Phạm vi kênh đo: 0.2 – 10 µm – Hoàn thành khắc phục sự cố từ máy đếm hạt cầm tay

Máy đếm hạt cầm tay được thiết kế đặc biệt, vừa vặn trong lòng bàn tay của bạn để thuận tiện theo dõi phòng sạch.

Tìm hiểu thêm

AM II 16/32 Aerosol Manifold for Sequential Monitoring

Advanced Aerosol Manifold for sequentially monitoring aerosol contamination at multiple cleanroom locations with a fixed airborne particle counter.

Take a closer look

HPD II High Pressure Diffuser

The HPD II Aerosol Monitoring Accessory is compatible with non-toxic, non-flammable gases such as Clean Dry Air (CDA), Argon, Nitrogen and Carbon dioxide.

Economical monitoring of non-toxic, non-flammable pressurized gases (CDA, N2, Ar, CO2) with atmospheric pressure particle counters.

Take a closer look

Máy đếm hạt tiểu phân PMS Lasair III 350L

Phạm vi kênh đo: 0.3 – 25 µm

Máy đếm bụi phòng sạch chắc chắn và đáng tin cậy đáp ứng các yêu cầu của ISO 14644-1:2015, EU GMP Annex 1 và ISO 21501-4.

Tìm hiểu thêm

Thiết bị đếm hạt tiểu phân PMS IsoAir 310P

Phạm vi kênh đo: 0.3 – 5.0 µm

Thiết bị đếm bụi phòng sạch từ xa trong thời gian thực đưa ra thông báo nhanh chóng về sự bất thường của bụi, phát hiện 0,3 và 5,0 µm để tuân thủ GMP và FDA.

Tìm hiểu thêm