Dịch vụ cho thuê thiết bị

Bên cạnh các hạng mục thẩm định Techmaster cung cấp thêm cho khách hàng nhiều sự lựa chọn trong việc sử dụng và thuê thiết bị dùng để thẩm định phòng thí nghiệm & thẩm định phòng sạch với phi phí cạnh tranh nhất

Các hạng mục & thiết bị cho thuê phổ biến tại Techmaster

Camera Nhiệt

(Infrared Cameras)

Model: Fluke Ti400 & Fluke Ti32

Liên hệ

Máy đo rò rỉ màng lọc

(Digital Aerosol Photometer)

Model: ATI 2i 

Liên hệ

Máy phun hạt

(Laskin-Nozzle Aerosol Generator)

Model: ATI 6D

Liên hệ

Bộ pha loãng

(Aerosol Diluter)

Thiết bị đo: ATI D100

Liên hệ

Máy lấy mẫu vi sinh, lấy mẫu không khí

(Mobile Air Sampler)

Model: PMS Minicapt 100EL Mobile

Liên hệ

Máy đếm hạt tiểu phân

(AirBorne Particle Cleanliness Classification)

Model: PMS Lasair III 310C

Liên hệ

Thiết bị phân tích rung động

(Vibration Meter)

Model: Rion VM-56 & Rion PV-83D

Liên hệ

Máy đo lưu lượng cầm tay

(Airflow Meter/Micromanometer)

Model: Fluke 922

Liên hệ

Máy đo độ ồn

(Sound Level Meter)

Model: Kimo DB300

Liên hệ

Thiết bị tự ghi nhiệt ẩm

(Temperature and humidity mini data logger)

Model: Testo 174H

Liên hệ

Bệ gá đồng hồ so

(Gauge Stand with Hardened Steel Anvil)

Model: Mitutoyo 215-505-10

Liên hệ

Bệ gá đồng hồ so

(Gauge Stand with Granite Base)

Model: Mitutoyo 215-153-10

Liên hệ

Máy đo vận tốc lưu lượng gió

(Volume Flow Hood)

Model: Testo 420

Liên hệ

Các hạng mục thẩm định & Thiết bị cho thuê khác

Đếm hạt phân loại cấp độ sạch

(AirBorne Particle Cleanliness Classification)

Thiết bị đo: Lasair III 310C

Liên hệ

Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA

(HEPA/ULPA filter leak test)

Thiết bị đo: Photometer 2i 6D Aerosol

Liên hệ

Chênh áp không khí

(Room Pressurization)

Thiết bị đo: 922 AirFlow Meter

Liên hệ

Đo & phân tích chất lượng điện năng

(Power Quality Analysis)

Thiết bị đo: 438-II 

Liên hệ

Đo & phân tích rung động

(Vibration Test and Analysis Service)

Thiết bị đo: VM-56 & PV-83D

Liên hệ

Dịch vụ chụp ảnh nhiệt

(Thermal Infrared Imaging Services)

Thiết bị đo: Ti400 & Ti32

Liên hệ

Đo cường độ ánh sáng

(Lighting intensity test)

Thiết bị đo: CL200A

Liên hệ

Đo độ ồn

(Noise level test)

Thiết bị đo: DB300/1

Liên hệ

Thử độ đồng đều nhiệt độ

(Temperature uniformity Test)

Thiết bị đo: Hitemp 140

Liên hệ

Thử độ đồng đều độ ẩm

(Humidity Uniformity Test)

Thiết bị đo: RHTemp1000IS

Liên hệ

Vi sinh

(Microbiology)

Thiết bị đo: Minicapt 200EL Mobile

Liên hệ

Trao đổi không khí

(Air Change Rate)

Thiết bị đo: 6501-0G

Liên hệ

Đo độ rung

(Vibration Test)

Thiết bị đo: VM-83, PV-85A

Liên hệ

Thử độ phục hồi

(Recovery Test)

Thiết bị đo: Lasair III 310C, Peasoup – PS20

Liên hệ

Đo cường độ ánh sáng tím UV

(UV lighting intensity test)

Thiết bị đo: SDL 470

Liên hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ THUÊ THIẾT BỊ

  TÊN CÔNG TY (*)

  TỈNH

  TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

  TIÊU ĐỀ

  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

  NỘI DUNG

  EMAIL (*)

  DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN HIỆU CHUẨN

  Tìm hiểu thêm
  Tìm hiểu thêm