Tủ sạch

Tủ sạch là các tủ chuyên dụng để đựng dụng cụ hoặc quần áo vô trùng được sử dụng trong các phòng sạch. 

Tủ sạch Techmaster

Hiện Techmaster chúng tôi có thể thực hiện các chỉ tiêu kiểm tra tủ sạch như sau:
  • Đo tốc độ gió vào (Inflow velocity test)
  • Đo tốc độ gió xuống (Downflow velocity test)
  • Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA (HEPA/ULPA filter leak test)
  • Kiểm tra hướng dòng khí (Airflow smoke pattern test)
  • Đo cường độ ánh sáng (Lighting intensity test)
  • Đo độ ồn (Noise level test)
  • Đo độ rung (Vibration test)
  • Đo cường độ ánh sáng tím UV (UV Lighting intensity test)
  • Đếm hạt phân loại cấp độ sạch (Airbone Particle cleanliness classification)