ISO 14644

Thông tin chi tiết & Giải pháp ISO 14644-1/2: 2015

ISO 14644-1:2015 tiếp tục đặt ra những thách thức đối với các nhà quản lý và nhà sản xuất phòng sạch. Ở đây chúng tôi cung cấp một số nguồn thông tin để giúp tất cả mọi người từ những người mới làm quen với quy định ISO này cho đến những người kỳ cựu trong lĩnh vực này. Nhóm các chuyên gia về quy định của chúng tôi đã tập hợp một gói thông tin để bạn có thể dễ dàng hiểu các yêu cầu và những gì bạn cần làm để đáp ứng các yêu cầu đó. Nhận bản tóm tắt về ISO 14644-1:2015 bằng cách đọc bài viết bên dưới hoặc xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu tại đây. Chúng tôi cũng có các câu hỏi thường gặp và một bài viết để tìm hiểu về các tiêu chuẩn hiệu chuẩn ISO 21501-4 có liên quan chặt chẽ và cách chúng áp dụng cho bạn. Bạn có cần sản phẩm tuân thủ ISO 14644-1:2015 được hỗ trợ hiệu chuẩn ISO 21501-4 không? Chúng tôi cung cấp đầy đủ các giải pháp từ xa/liên tục cũng như máy đếm hạt cầm tay/di động. Cuộn xuống cuối để xem danh sách của chúng tôi hoặc xem trang máy đếm hạt tiểu phân trong phòng sạch của chúng tôi và sử dụng các bộ lọc để tìm giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ngành công nghiệp

Tuân thủ

Trong 5 năm qua, Uỷ ban kỹ thuật ISO 209 đã làm việc để sửa đổi phân loại độ sạch cơ bản trong không khí, 14644-1 và -2. Cộng đồng ISO đã bỏ phiếu ủng hộ bản sửa đổi để cập nhật và cải thiện tiêu chuẩn cụ thể để:

  • Đơn giản hóa quy trình phân loại và nếu có thể, loại bỏ nhu cầu đánh giá giới hạn tin cậy trên 95% (UCL) đối với số lượng vị trí lấy mẫu thấp (hiện được yêu cầu cho 2/9 vị trí phòng sạch).
  • Xem lại quy trình phân loại và áp dụng quy trình này nhiều hơn vào hoạt động của phòng sạch. Trong tình huống này, ô nhiễm dự kiến ​​sẽ không được phân bổ đều; một giả định mà phương pháp thống kê hiện tại đưa ra.

Nói chung, những thay đổi này đang được thực hiện để cập nhật tiêu chuẩn theo yêu cầu của tư duy hiện tại và yêu cầu của ngành, đồng thời để tránh bất kỳ thay đổi cơ bản nào đối với các nguyên tắc của các cấp độ sạch ISO hiện tại từ 1-9. Ủy ban kỹ thuật tương tự cũng đã làm việc để sửa đổi ISO 14644-2:2000 (không được phân tích ở đây), cùng với việc sửa đổi ISO 14644-1. Cộng đồng ISO đã bỏ phiếu ủng hộ bản sửa đổi để cải thiện tiêu chuẩn ISO 14644-2:2000 nhằm: Đơn giản hóa và làm rõ các yêu cầu và bảng hướng dẫn chỉ định tần suất kiểm tra và giám sát các phòng sạch được sử dụng để chứng minh việc tiếp tục tuân thủ phân loại độ sạch.

Tìm hiểu thêm về việc sửa đổi và giám sát phòng sạch theo ISO 14644 từ hội thảo trực tuyến này.

Tài liệu liên quan

Tóm tắt các bản sửa đổi ISO 14644-1:2015 dành cho Điện tử

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

Giám sát phòng sạch ISO 14644-2:2015

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

Sản phẩm kiểm soát ô nhiễm

Máy đếm hạt tiểu phân trong không khí: Lasair® Pro
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân 0.1 Micron: Lasair® III 110
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân từ xa: IsoAir® Pro
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân từ xa Airnet® II / IIs (2 Kênh)
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân cầm tay: Handilaz® Mini II
Tìm hiểu thêm