DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH KHO LẠNH

Ngày nay, kho lạnh (Cold Storage) được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành như: dược phẩm (vắc xin), công nghiệp chế biến, bảo quản thực phẩm, công nghiệp hoá chất, đồ uống, sinh học,…Với ưu điểm lưu trữ hàng hóa trong thời gian dài nhưng vẫn giữ được chất lượng và hình dáng ban đầu, kho lạnh là lựa chọn đầu tiên về bảo quản trong nông nghiệp và công nghiệp. Việc đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm của kho lạnh duy trì ổn định theo thời gian là vô cùng cần thiết.

Dịch vụ thẩm định kho lạnh tại Techmaster

 • Tư vấn, xây dựng hồ sơ thẩm định lắp đặt (IQ – Installation qualification), thẩm định vận hành (OQ – Operation qualification tests) và thẩm định hiệu suất / (PQ – Performance Qualification) cho hệ thống kho lạnh
 • Thực hiện việc thẩm định hệ thống kho với các chỉ tiêu thử nghiệm.
 • Thực hiện báo cáo kết quả thẩm định IQ/OQ/PQ Report

YÊU CẦU BÁO GIÁ

  TÊN CÔNG TY (*)

  TỈNH

  TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

  TIÊU ĐỀ

  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

  NỘI DUNG

  EMAIL (*)

  DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN HIỆU CHUẨN