EU GMP Annex 1

EU GMP Annex 1 – 2022

Thay đổi giám sát môi trường

Nếu bạn đã bỏ lỡ hội thảo trực tuyến nổi tiếng về EU GMP Annex 1hãy xem ngay bây giờ theo yêu cầu.

Trong hội thảo trực tuyến về giáo dục đầu tiên của chúng tôi kể từ khi phát hành Annex 1 2022, PMS đã giao cho hai chuyên gia của chúng tôi nhiệm vụ giải thích các yêu cầu giám sát môi trường, cung cấp các giải pháp thiết thực và trả lời các câu hỏi của bạn về quy định Annex 1 của EU GMP đã hoàn thiện.

Annex 1 Compliant logo

Thông tin chi tiết & cập nhật Annex 1

Ủy ban Châu Âu đã ban hành quy định được chờ đợi từ lâu của Annex 1 vào tháng 8 năm 2022. Các chuyên gia của chúng tôi đã xem xét tài liệu này một cách cẩn thận và đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của họ với bạn. Đọc ghi chú ứng dụng Annex 1 mới nhất của chúng tôi bằng cách nhấp vào tiêu đề bên dưới:

Phương pháp tiếp cận thẩm định và thẩm định được phác thảo trong Bản sửa đổi mới của Annex 1

Risk management callout
Dưới đây là một số video mà các chuyên gia của Particle Measuring Systems đã tạo về các chủ đề đơn lẻ được đề cập trong Annex 1:
  1. Update: Continuous Viable Monitoring
  2. Alternative Micro Methods and Rapid Microbial
  3. Single-Use Considerations and a Solution
  4. Cleaning & Disinfection: What you need to know
  5. Classification – Qualification – Monitoring
  6. Quality Risk Management (QRM)
  7. Using a Risk Assessment to set microbiological plate incubation conditions
  8. Microbiological Plate Incubation
  9. Data Trending-Alert/Action Level Settings 
Cuộn xuống để biết thêm về các giải pháp quản lý dữ liệu và công cụ không khả thi tuân thủ Annex 1 của chúng tôi.

Ngành công nghiệp

Tuân thủ

Trong cuộc phỏng vấn này, Mark Hallworth, Nhà khoa học cấp cao về GMP, Particle Measuring Systems, thảo luận về bản phát hành Annex 1 mới của EU GMP. Các chủ đề được thảo luận bao gồm lịch sử, thời gian, thay đổi và các bước tiếp theo của Annex 1.

Tài liệu liên quan

Annex 1 2022 So sánh với phiên bản trước

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

Đánh giá Annex 1 2022

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

 

Kiểm soát và giám sát vi sinh trong phòng sạch chế biến vô trùng

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Đánh giá rủi ro như một công cụ đảm bảo chất lượng quy trình

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

Effective Risk Assesment in Pharmaceutical: Steps to Ensure a Successful Audit

Đánh giá rủi ro hiệu quả trong dược phẩm: Các bước để đảm bảo đánh giá thành công

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Quản lý rủi ro của bạn: Giám sát môi trường của các quy trình vô trùng

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

Quản lý rủi ro của bạn: Giám sát môi trường của các quy trình vô trùng

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Chất lượng theo thiết kế và phương pháp lấy mẫu không khí sử dụng một lần

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

Sản phẩm kiểm soát ô nhiễm

Máy đếm hạt tiểu phân trong không khí: Lasair® Pro
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân điều khiển từ xa: IsoAir® Pro
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân điều khiển từ xa Airnet® II / IIs (2 Kênh)
Tìm hiểu thêm