Chứng nhận
Lý thuyết thực hành

Đào tạo

Học viên được học lý thuyết đi kèm với thực hành

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm thực hành đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO ĐO LƯỜNG
Các chủ đề đào tạo
Liên hệ: 0938 096 379
*Khách hàng có thể chọn các chủ đề theo yêu cầu hoặc trọn gói
DD-01 Tổng quan về Caliper (thước cặp)
DD-02 Tổng quan về Micrometer (panme) 2 points Outside/Inside
DD-03 Tổng quan về Micrometer (panme) 3 points Outside/Inside
DD-04 Tổng quan về Inside tubular micrometer (panme đo đường kính trong)
DD-05 Tổng quan về Bore gauge (Thước lỗ)
DD-06 Tổng quan về Height Gauge (Thước cao)
DD-07 Tổng quan về Depth Gauge (Thước đo sâu)
DD-08 Tổng quan về Feerler Gauge (Thước lá)
DD-09 Tổng quan về Tape Ruler/ Steel Ruler (Thước cuộn, thước sắt)
DD-10 Tổng quan về Digital / Dial Indicator (Đồng hồ so)
DD-11 Tổng quan về Dial Test/Pic-Test Indicator (Đồng hồ so độ đảo)
DD-12 Tổng quan về Pin Gauge (Dụng cụ kiểm lỗ)
DD-13 Tổng quan về Ring Gauge (Calip vòng)
DD-14 Tổng quan về Thread Plug Gauge (Dưỡng ren ngoài)
DLCB-DD01 Lý Thuyết Đo Lường Cơ Bản
DKDBD01 Độ không đảm bảo đo cơ bản
TH01 Thực hành hiệu chuẩn nội bộ
CL01 Kỹ Năng Quản Lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
CL02 Kỹ Năng xây dựng PTN nội bộ
CL03 Kỹ năng quản lý thiết bị đo & Phương pháp xác nhận giá trị sử dụng
Download Khóa Đào Tạo
TƯ VẤN TIÊU CHUẨN
Các chủ đề đào tạo
Liên hệ: 0938 096 379
*Khách hàng có thể chọn các chủ đề theo yêu cầu hoặc trọn gói
ISO/IEC 17025
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
Download Dịch Vụ Tư Vấn

LIÊN HỆ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

  TÊN CÔNG TY (*)

  TỈNH

  TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

  TIÊU ĐỀ

  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

  NỘI DUNG

  EMAIL (*)

  DANH SÁCH KHÓA HỌC

  VIDEO CHUYÊN ĐỀ