Đếm hạt tiểu phân trong dung dịch

Máy đếm bụi trong dung dịch rất cần thiết cho việc giám sát và đo độ nhiễm bẩn của nước siêu tinh khiết và các hóa chất xử lý trong các ngành công nghiệp chất bán dẫn và sản xuất chính xác khác cũng như nước / phụ gia cho các ứng dụng lĩnh vực Khoa học Đời sống. đọc thêm >

Máy đếm hạt tiểu phân hóa chất PMS Chem 20

Phạm vi kênh đo: 20 – 100 nm
Máy đếm bụi hóa học 20 nm đầu tiên trên thế giới, phát hiện nồng độ hạt lớn hơn với số liệu thống kê tốt hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.
Tìm hiểu thêm

Thiết bị lấy mẫu hạt tiểu phân trong dung dịch PMS SLS-20

Đối với lấy mẫu hàng loạt Chem 20
Đối với các ứng dụng lấy mẫu hàng loạt sử dụng máy đếm bụi Chem 20 và Chem 20-HI của hệ thống đo bụi.
Tìm hiểu thêm

Thiết bị lấy mẫu hạt tiểu phân trong dung dịch PMS SLS

Sử dụng một ống tiêm chính xác và đường dẫn dòng chảy đơn giản để cung cấp các mẫu hóa chất từ ​​bình chứa mẫu hoặc thùng chứa hóa chất, trực tiếp đến cảm biến hạt để lấy mẫu theo lô của bộ đếm bụi dạng lỏng.

Tìm hiểu thêm

Thiết bị đếm hạt tiểu phân PMS Ultra DI®20 (trong hệ thống nước siêu tinh khiết )

Phạm vi kênh đo: 20 – 100 nm
Được thiết kế cho hệ thống nước siêu tinh khiết, bộ đếm bụi dạng lỏng thấp, khối lượng mẫu lớn và hiệu suất đếm cao cung cấp khả năng phát hiện ô nhiễm ở độ nhạy 20 nm.
Tìm hiểu thêm

Thiết bị đếm hạt tiểu phân cho USP 788: APSS-2000

Phạm vi kênh đo của thiết bị đếm hạt tiểu phân cho USP 788: 1.5 – 125 μm
Máy đếm bụi dạng lỏng đáp ứng USP 788; kích thước & đếm các hạt bụi lơ lửng trong nhiều loại chất lỏng, bao gồm cả dấu ngoặc đơn.
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong hệ thống nước DI PMS Ultra DI® 50

Phạm vi kênh đo: 0.05 – 0.2 µm

Máy đếm bụi dạng lỏng DI được thiết kế cho các hệ thống nước siêu tinh khiết: số đếm không thấp, khối lượng mẫu lớn và hiệu suất đếm cao mang lại hiệu suất vượt trội ở độ nhạy 50 nm.

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân hoá chất: UltraChem 40

Phạm vi kênh đo: 40 – 125 nm
 
Máy đếm hạt tiểu phân hóa chất UltraChem® 40 của hệ thống đo bụi phát hiện các hạt bụi có kích thước 40 nm trong hóa chất có độ phân tán phân tử cao.
Tìm hiểu thêm

Thiết bị đếm hạt tiểu phân trong dung dịch PMS LiQuilaz II S Series

Phạm vi kênh đo: 0.2 – 20 µm
Máy đo phổ đếm bụi dạng lỏng của hệ thống đo bụi PMS: máy đếm bụi dạng lỏng thể tích đo toàn bộ dòng chất lỏng để bạn biết chính xác những hạt nào…
Tìm hiểu thêm

Thiết bị đếm hạt tiểu phân trong dung dịch PMS LiQuilaz II E Series

Phạm vi kênh đo: 1.5 – 125 µm

Máy đo phổ kế đếm bụi bằng laser cho chất lỏng: máy đếm bụi thể tích đo toàn bộ dòng chất lỏng để bạn biết chính xác những hạt nào…

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch: HSLIS-M65e

Phạm vi kênh đo: 0.065 – 0.2 μm
 
Máy đếm bụi dạng lỏng HSLIS M65e của hệ thống đo bụi cung cấp khả năng giám sát bụi theo thời gian thực liên tục về mức độ ô nhiễm trong chất lỏng ăn mòn, bao gồm hydro florua (HF).
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân hoá chất: HSLIS-M100e

Phạm vi kênh đo: 0.1 – 1.0 μm
Cung cấp khả năng giám sát liên tục, theo thời gian thực của các hạt hóa chất về mức độ ô nhiễm trong chất lỏng ăn mòn, bao gồm hydro florua (HF).
Tìm hiểu thêm

Máy đếm bụi nước khử ion: HSLIS-M50e

Phạm vi kênh đo: 0.05 – 0.2 µm
Cung cấp khả năng giám sát liên tục, theo thời gian thực về mức độ ô nhiễm trong nước khử ion.
Tìm hiểu thêm

Thiết bị lấy mẫu hạt tiểu phân trong dung dịch ăn mòn PMS CLS-700T

Một bộ lấy mẫu nén kết hợp với máy đếm bụi LiQuilaz® II để đo hiệu quả các hạt bụi trong chất lỏng chứa trong các bình không áp suất.
Tìm hiểu thêm

Tủ an toàn cảm biến hạt

Trang bị cảm biến hạt hóa chất, phát hiện rò rỉ hóa chất bằng cảnh báo bên ngoài và cung cấp biện pháp ngăn chặn thứ cấp khi rò rỉ xảy ra.
Tìm hiểu thêm

Bộ điều khiển lưu lượng UPW cho Máy đếm bụi dạng lỏng PMS

FC-200 và FC-100 cho UPW.
Kiểm soát chính xác và liên tục dòng chảy của bộ lấy mẫu cho các máy đếm bụi dạng lỏng siêu tinh khiết.
Tìm hiểu thêm