Đếm hạt tiểu phân trong dung dịch

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch rất cần thiết cho việc giám sát và đo độ nhiễm bẩn của nước siêu tinh khiết và các hóa chất xử lý trong các ngành công nghiệp chất bán dẫn và sản xuất chính xác khác cũng như nước / phụ gia cho các ứng dụng lĩnh vực Khoa học Đời sống. đọc thêm >

SẢN PHẨM MỚI

Thiết bị đếm hạt tiểu phân PMS Ultra DI®20 Plus (trong hệ thống nước siêu tinh khiết)

Dải đo độ nhạy: 20 – 100 nm
Được thiết kế cho các hệ thống nước siêu tinh khiết, zero count thấp, lượng mẫu lớn và hiệu suất đếm cao của máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch này cung cấp khả năng phát hiện ô nhiễm ở độ nhạy 20 nm.
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong hóa chất PMS Chem 20

Dải đo độ nhạy: 20 – 100 nm
Máy đếm hạt tiểu phân trong hoá chất 20 nm đầu tiên trên thế giới, phát hiện nồng độ hạt lớn hơn với số liệu thống kê tốt hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.
Tìm hiểu thêm

Thiết bị lấy mẫu hạt tiểu phân trong dung dịch PMS SLS-20

Đối với lấy mẫu theo lô Chem 20
Đối với các ứng dụng lấy mẫu theo lô sử dụng máy đếm hạt tiểu phân Chem 20 và Chem 20-HI của Particle Measuring Systems.
Tìm hiểu thêm

Thiết bị lấy mẫu hạt tiểu phân trong dung dịch PMS SLS

Sử dụng một ống bơm chính xác và đường dẫn dòng chảy đơn giản để cung cấp các mẫu hóa chất từ ​​bình chứa mẫu hoặc thùng chứa hóa chất, trực tiếp đến cảm biến hạt để lấy mẫu theo lô của máy lấy mẫu hạt tiểu phân trong dung dịch.

Tìm hiểu thêm

Thiết bị đếm hạt tiểu phân PMS Ultra DI®20 (trong hệ thống nước siêu tinh khiết )

Dải đo độ nhạy: 20 – 100 nm
Được thiết kế cho hệ thống nước siêu tinh khiết, zero count thấp, lượng mẫu lớn và hiệu suất đếm cao của máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch này cung cấp khả năng phát hiện ô nhiễm ở độ nhạy 20 nm.
Tìm hiểu thêm

Thiết bị đếm hạt tiểu phân cho USP 788: APSS-2000

Dải đo độ nhạy của thiết bị đếm hạt tiểu phân cho USP 788: 1.5 – 125 μm
Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch cho USP 788; định cỡ & đếm các hạt lơ lửng trong nhiều loại dung dịch, bao gồm cả chất tiêm.
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong hệ thống nước DI PMS Ultra DI® 50

Dải đo độ nhạy: 0.05 – 0.2 µm

Máy đếm hạt tiểu phân nước DI được thiết kế cho các hệ thống nước siêu tinh khiết: zero count thấp, lượng mẫu lớn và hiệu suất đếm cao mang lại hiệu suất vượt trội ở độ nhạy 50 nm.

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong hoá chất: UltraChem 40

Dải đo độ nhạy: 40 – 125 nm
 
Máy đếm hạt tiểu phân hóa chất UltraChem® 40 của Particle Measuring Systems phát hiện các hạt tiểu phân có kích thước 40 nm trong hóa chất có độ phân tán phân tử cao.
Tìm hiểu thêm

Thiết bị đếm hạt tiểu phân trong dung dịch PMS LiQuilaz II Dòng S

Dải đo độ nhạy: 0.2 – 20 µm
Máy quang phổ đếm hạt tiểu phân trong dung dịch của Particle Measuring Systems PMS: máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch theo thể tích đo toàn bộ dòng chất lỏng để bạn biết chính xác những hạt nào…
Tìm hiểu thêm

Thiết bị đếm hạt tiểu phân trong dung dịch PMS LiQuilaz II Dòng E

Dải đo độ nhạy: 1.5 – 125 µm

Máy quang phổ đếm hạt tiểu phân bằng laser cho dung dịch: máy đếm hạt tiểu phân theo thể tích đo toàn bộ dòng chất lỏng để bạn biết chính xác những hạt nào…

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch: HSLIS-M65e

Dải đo độ nhạy 0.065 – 0.2 μm
 
Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch HSLIS M65e của Particle Measuring Systems cung cấp khả năng giám sát hạt tiểu phân theo thời gian thực, liên tục về mức độ ô nhiễm trong dung dịch ăn mòn, bao gồm hydro florua (HF).
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong hoá chất: HSLIS-M100e

Dải đo độ nhạy: 0.1 – 1.0 μm
Cung cấp khả năng giám sát liên tục, theo thời gian thực của các hạt trong hóa chất về mức độ ô nhiễm trong dung dịch ăn mòn, bao gồm hydro florua (HF).
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong nước khử ion: HSLIS-M50e

Dải đo độ nhạy: 0.05 – 0.2 µm
Cung cấp khả năng giám sát liên tục, theo thời gian thực về mức độ ô nhiễm trong nước khử ion.
Tìm hiểu thêm

Thiết bị lấy mẫu hạt tiểu phân trong dung dịch ăn mòn PMS CLS-700T

Một bộ lấy mẫu nén kết hợp với máy đếm hạt tiểu phân LiQuilaz® II để đo hiệu quả các hạt tiểu phân trong dung dịch chứa trong các bình không áp suất.
Tìm hiểu thêm

Tủ an toàn cảm biến hạt

Trang bị cảm biến hạt tiểu phân trong hóa chất, phát hiện rò rỉ hóa chất bằng báo động bên ngoài và cung cấp biện pháp ngăn chặn thứ cấp khi rò rỉ xảy ra.
Tìm hiểu thêm

Bộ điều khiển lưu lượng UPW PMS cho Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch

FC-200 và FC-100 cho UPW.
Kiểm soát chính xác và liên tục dòng chảy của bộ lấy mẫu cho các máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch siêu tinh khiết.
Tìm hiểu thêm