Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch 20 nm: Ultra DI®20 Plus (trong hệ thống nước siêu tinh khiết)

Dải đo độ nhạy: 20 – 100 nm
Với sự kết hợp của độ nhạy hàng đầu trong ngành, zero count thấp nhất là <50 counts/lít, hiệu suất đếm cao và tính ổn định nhiệt…
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong hóa chất: Chem 20™

Dải đo độ nhạy: 20 – 100 nm
Kết quả có thể lặp lại, phát hiện nồng độ hạt lớn với độ chính xác thống kê cao hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.
Tìm hiểu thêm

Máy lấy mẫu hạt tiểu phân trong dung dịch: SLS-20

Dành cho lấy mẫu theo lô Chem 20
Dành cho các ứng dụng lấy mẫu theo lô sử dụng máy đếm hạt tiểu phân Chem 20 và Chem 20-HI của Particle Measuring Systems.
Tìm hiểu thêm

Máy lấy mẫu hạt tiểu phân trong dung dịch: SLS

Sử dụng một ống bơm chính xác và hệ thống dẫn dòng chảy đơn giản để chuyển các mẫu hóa chất từ ​​bình chứa mẫu hoặc bình chứa hóa chất trực tiếp đến…

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch 20 nm: Ultra DI®20 (trong hệ thống nước siêu tinh khiết)

Dải đo độ nhạy: 20 – 100 nm
Được thiết kế cho hệ thống nước siêu tinh khiết, zero count thấp, lượng mẫu lớn và hiệu suất đếm cao của máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch này…
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch cho USP 788: APSS-2000

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch cho USP 788
Dải đo độ nhạy: 1.5 – 125 μmAC
Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch cho USP 788; định cỡ & đếm các hạt lơ lửng trong nhiều loại dung dịch, bao gồm cả chất tiêm.
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong hệ thống nước DI: Ultra DI® 50

Dải đo độ nhạy: 0.05 – 0.2 µm

Máy đếm hạt tiểu phân trong nước DI được thiết kế cho các hệ thống nước siêu tinh khiết: zero count thấp, lượng mẫu lớn và hiệu suất đếm cao mang lại…

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong hoá chất: UltraChem® 40

Dải đo độ nhạy: 40 – 125 nm
Máy đếm hạt tiểu phân trong hóa chất UltraChem® 40 của Particle Measuring Systems phát hiện các hạt tiểu phân có kích thước 40 nm trong hóa chất có độ phân tán phân tử cao.
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch: LiQuilaz® II S Series

Dải đo độ nhạy: 0.2 – 20 µm
Máy quang phổ đếm hạt tiểu phân trong dung dịch theo thể tích có độ chính xác cao. Dành cho chất lỏng được sử dụng trong quá trình sản xuất bao gồm cả hóa chất ăn mòn và nhiệt độ cao.
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân bằng laser: LiQuilaz® II E Series

Dải đo độ nhạy: 1.5 – 125 µm

Máy quang phổ đếm hạt tiểu phân trong dung dịch theo thể tích có độ chính xác cao. Dành cho chất lỏng được sử dụng trong quá trình sản xuất bao gồm cả hóa chất ăn mòn và nhiệt độ cao.

Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch: HSLIS-M65e

Dải đo độ nhạy: 0.065 – 0.2 μm
Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch chi phí thấp dành cho nước và hóa chất, cung cấp dữ liệu bạn yêu cầu. Giám sát liên tục trong thời gian thực…
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong hoá chất: HSLIS-M100e

Dải đo độ nhạy: 0.1 – 1.0 μm
Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch ăn mòn chi phí thấp, cung cấp dữ liệu bạn yêu cầu. Giám sát liên tục trong theo thời gian thực về…
Tìm hiểu thêm

Máy đếm hạt tiểu phân trong nước khử ion: HSLIS-M50e

Dải đo độ nhạy: 0.05 – 0.2 µm
Máy đếm hạt tiểu phân trong Nước DI chi phí thấp, cung cấp dữ liệu bạn yêu cầu. Giám sát liên tục trong theo thời gian thực.
Tìm hiểu thêm

Máy lấy mẫu hạt tiểu phân trong dung dịch ăn mòn: CLS-700

Máy lấy mẫu nén kết hợp với máy đếm hạt tiểu phân LiQuilaz® II để đếm các hạt tiểu phân trong dung dịch hiệu quả chứa trong…

Tìm hiểu thêm

Tủ an toàn cảm biến hạt

Chứa máy cảm biến hạt tiểu phân trong hóa chất, phát hiện rò rỉ hóa chất bằng cảnh báo bên ngoài và cung cấp biện pháp ngăn chặn thứ cấp khi rò rỉ xảy ra.

Tìm hiểu thêm

Bộ điều khiển lưu lượng UPW cho Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch PMS®

FC-200 và FC-100 cho UPW
Kiểm soát chính xác và liên tục lưu lượng dòng mẫu cho các máy đếm hạt tiểu phân trong nước siêu tinh khiết.
Tìm hiểu thêm