Hàng không vũ trụ & Quốc phòng

Giải pháp giám sát môi trường Hàng không vũ trụ & Quốc phòng

Particle Measuring Systems đã tham gia vào việc đếm hạt tiểu phân cho các ứng dụng hàng không vũ trụ và quốc phòng trong hơn 40 năm. Điều này bao gồm mọi thứ, từ giám sát ô nhiễm trong lắp ráp tàu vũ trụ đến xây dựng máy giám sát hạt tiểu phân để sử dụng trên các hành tinh khác. Năm 1978, một máy đếm hạt tiểu phân PMS đã được đưa vào Dự án Pioneer Venus. Các công nghệ mới nhất của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên cạnh tranh mới, nơi cả các tổ chức hàng không vũ trụ tư nhân và chính phủ đều có thể phát triển mạnh. Chúng tôi hiểu những thách thức độc đáo của ngành công nghiệp này. Nhận thông tin về ứng dụng và sản phẩm để bảo vệ quá trình sản xuất công nghệ cao của bạn khỏi bị nhiễm bẩn tại đây.

Ngành công nghiệp

Tuân thủ

Tài liệu liên quan

Advanced in aerospace particulate monitoring

Nâng cao trong giám sát hạt tiểu phân hàng không vũ trụ

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

Beginners Guide

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về công nghệ hạt tiểu phân

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

 

A Practical Guide to Aerosol Particle Counter Matching

Hướng dẫn thực hành để kết hợp máy đếm hạt tiểu phân aerosol

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

AMC Airborne Molecular Contamination Control in Clean Manufacturing Environments

Kiểm soát ô nhiễm phân tử trong không khí của AMC trong môi trường sản xuất sạch

Ghi chú ứng dụng

Đọc thêm >

 

Sản phẩm kiểm soát ô nhiễm

Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch 20 nm: Ultra DI® 20 Plus
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân 0.1 Micron: Lasair® III 110
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân trong hoá chất 20 nm: Chem 20™
Tìm hiểu thêm
Máy cảm biến hạt tiểu phân liên tục Airnet® II (4 Kênh)
Tìm hiểu thêm
Máy đếm hạt tiểu phân cầm tay: Handilaz® Mini II
Tìm hiểu thêm