Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-152-30

Mô tả ngắn

  • Phạm vi đo lường của thiết bị từ 0-200mm
  • Màn hình hiển thị LCD lớn và rõ ràng
  • Thang đo tuyến tính ABSOLUTE (ABS) loại bỏ nhu cầu đặt điểm gốc mỗi khi bật nguồn thiết bị; lỗi quá tốc độ cũng được loại bỏ
  • Hàm kẹp có bọc lớp Carbide bảo vệ
  • Chức năng đầu ra SPC cho phép quản lý dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng trong thời gian thực

Thông số kỹ thuật thước cặp điện tử Mitutoyo 500-152-30