Máy đo độ ồn RION NA-28

 • Dễ sử dụng – các chức năng chính trên các phím chuyên dụng, có đèn nền
 • Màn hình màu LCD có độ tương phản cao
 • Đo lường đồng thời và hiển thị 1/1 và 1/3 quãng tám
 • Một tổ hợp phím để chuyển đổi giữa máy đo mức âm thanh và màn hình phân tích
 • Kết nối PC linh hoạt và đơn giản (thẻ CF và USB Virtual Disk)

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật áp dụng: Máy đo độ ồn: Phương pháp đo độ chính xác máy đo độ ồn

IEC 61672 – 1: 2013/2002 class 1

ANSI/ASA S1.4 – 2014/Part 1 class 1

ANSI S1.11 – 2004 class 1

JIS C 1513: 2002 class 1

IEC 61260: 2014 class 1

ANSI S1.11 – 2004 class 1

JIS C 1509 – 1: 2017 class 1

JIS C 1514: 2002 class 1

Chức năng đo: Có cả chế độ đo mức âm thanh và chế độ phân tích, nó có khả năng đo kênh chính và kênh phụ đồng thời ở cả hai chế độ. Trọng số thời gian và tần số được đặt riêng cho các kênh chính và kênh phụ
Chế độ đo
Chế độ đo âm thanh đo lường các giá trị vượt qua được chỉ định trong các mục đo lường bên dưới trong kênh chính hoặc kênh phụ. Đo  L peak hoặc L tm5 trong kênh phụ.
Chế độ phân tích Phân tích quãng tám thời gian thực và 1/3 quãng tám và phép đo tất cả trong kênh chính. Chỉ đo toàn bộ trong kênh phụ.
Hạng mục đo lường: Đo lường đồng thời tất cả các mục trong các đặc tính trọng số thời gian và tần số đã chọn

1. Mức áp suất âm thanh tức thời Lp
2. Mức áp suất âm liên tục tương đương Leq
3. Mức tiếp xúc âm thanh LE
4. Mức áp suất âm thanh tối đa Lmax APMax và BandMax có thể được chọn là tối đa
5. Mức áp suất âm tối thiểu Lmin
6. Mức âm thanh tỷ lệ tối đa 5 lần LN (1 đến 99%, Bước 1%) Tính toán từ Lp hoặc Leq, 1 giây
Một trong những điều sau đây có thể có trong kênh phụ ở chế độ đo mức âm thanh:
Mức âm thanh đỉnh Lpeak
Mức áp suất âm thanh Takt-max Ltm5
Các đặc tính trọng số tần số giống như kênh phụ

Thời gian đo: 1 đến 59 giây, 1 đến 59 phút, 1 đến 24 giờ
Micrô và tiền khuếch đại Micrô: UC-59  Độ nhạy: -27 dB ± 2 dB (re 1V/Pa)

Tiền khuếch đại: NH-23

Phạm vi đo: A: 25 dB đến 140 dB

C: 33dB đến 140 dB

Z: 38 dB đến 140 dB

Tổng phạm vi đo: ( A – 1kHz)  25 dB đến 140 dB
Đo mức âm thanh tối đa: 143 dB
Tiếng ồn sẵn có:  A: 17 dB hoặc thấp hơn

B: 25 dB hoặc thấp hơn

Z: 30 dB hoặc thấp hơn

Phạm vi tần số:  10 Hz đến 20 kHz
Phân tích phạm vi tần số  Tần số trung tâm
Phân tích quãng tám  16 Hz đến 16 kHz (phân tích đồng thời: lên đến 8 kHz)
1/3 phân tích quãng tám:  12.5 Hz đến 20 kHz (phân tích đồng thời: lên đến 12.5 kHz)
Tần số trọng số:  A,C và Z
Trọng số thời gian:
Kênh chính:  F (Fast), S (Slow), 10 ms
Kênh phụ:  F (Fast), S (Slow), 10 ms, xung
Phạm vi hoạt động tuyến tính:
Vượt qua tất cả:  110 dB
Phổ rộng:   95 dB
Phạm vi cấp độ:
Phạm vi âm thanh: Phạm vi hiển thị biểu đồ dạng thanh: tối đa 100dB

40 dB đến 130 dB  30 dB đến 120 dB  20 dB đến 110 dB

10 dB đến 100 dB   0  dB  đến 90 dB  -10dB đến 80 dB

Tần số mẫu:
Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak 15.6 μ s ( 20.8 μ​ s cho quãng tám, 1/3 quãng tám phân tích đồng thời)

 

LN 100 ms
Chức năng điều chỉnh:
Chức năng lọc gió: Chỉnh sửa đáp ứng tần số để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn với cài đặt bật / tắt cài đặt kính chắn gió thông qua menu
Điều chỉnh trường khuếch tán âm thanh: Hiệu chỉnh các đặc tính tần số để tuân thủ các tiêu chuẩn (ANSI / ASA S1.4) trong các trường âm thanh khuếch tán
Chức năng sửa / tắt hoạt động được thực hiện trên màn hình menu
Hiển thị: Màn hình màu LCD bán trong suốt với đèn nền (240 x 320 dots)
Làm mới chu kỳ:  100 ms
Kích hoạt:  Kiểm soát đo lường và lưu trữ bộ nhớ bắt đầu.
Cấp 1: Phép đo bắt đầu với mức kích hoạt (khoảng 1 dB) là ngưỡng và dừng khi thời gian đo đã đặt. Độ dốc +/- được đặt.
Cấp 2: chỉ đo 1 lần khi vượt quá mức kích hoạt.
Bên ngoài: Bắt đầu khi tín hiệu giảm ở mức logic
thiết bị đầu cuối kích hoạt bên ngoài được phát hiện.
Thời gian:  Đặt thời gian bắt đầu và khoảng thời gian lặp lại kích hoạt.
Thời gian trễ:  Sau khi nhấn phím bắt đầu, thời gian cho đến khi bắt đầu
phát hiện đo lường hoặc kích hoạt được thiết lập.
Thời gian cài đặt: các khoảng thời gian 1 giây trong phạm vi từ 0 đến 10 giây
Chức năng xóa làm lại: Phép đo tạm thời bị đình chỉ bằng cách nhấn phím tạm dừng và 5 giây dữ liệu trước đó sẽ bị loại khỏi tính toán.
Lưu trữ: Mức âm thanh hoặc kết quả tính toán được ghi lại trong hướng dẫn hoặc
chế độ tự động lưu trữ. Dữ liệu được ghi vào bộ nhớ trong hoặc thẻ CF. Bộ nhớ trong có 1 khối và có thể chọn lưu trữ thủ công hoặc tự động lưu trữ 1, 2.
Ghi thủ công: Ghi thủ công kết quả đo trên mỗi địa chỉ cùng với
thời gian bắt đầu đo
Ghi dữ liệu đếm:
Bộ nhớ trong: Tối đa 1 000 bộ
Thẻ CF: Tối đa 1 000 bộ cho mỗi tên cửa hàng, có thể lưu trữ tối đa 100 tên cửa hàng
Ghi tự động: Ghi liên tục kết quả đo vào khoảng thời gian đã đặt
(Có thể nối thêm 4 loại dữ liệu đánh dấu để có thể xác định các sự kiện xảy ra trong khi ghi)
Tạm dừng không hoạt động trong khi lưu trữ tự động
Chế độ tự động 1:
Thời gian đo: Thời gian tối đa: 1 000 giờ (khi sử dụng thẻ CF, hãy tham khảo các điều sau nếu sử dụng bộ nhớ trong)
Chế độ đo mức âm thanh: Ghi liên tục trong thẻ CF cứ sau 100 ms Lp, Leq, Lmax và Lmin là 1 bộ Không thể ghi kết quả đo kênh phụ.
Chu kỳ lấy mẫu: chỉ 100 ms (L p, Leq, Lmax, Lmin)
khi sử dụng bộ nhớ trong: Thời gian tối đa: 3 giờ
Chế độ phân tích: Ghi liên tục trong thẻ CF áp suất âm thanh tức thời
cấp độ (Lp) trong từng cấp độ băng tần và giá trị vượt qua
Kênh chính: Tất cả – vượt qua các giá trị và giá trị cấp độ băng tần
Kênh phụ Tất cả: Chỉ các giá trị vượt qua
Chu kỳ lấy mẫu:  1ms đến 1 giây, Leq, 1s
Khi sử dụng bộ nhớ trong: Tối đa 10 000 bộ (1 giây hoặc, đối với Leq, 1 giây, 2,7 giờ)
Chế độ tự động 2: Chế độ đo mức âm thanh: Ghi liên tục trong thẻ CF của các giá trị vượt qua kênh chính và kênh phụ và thời gian bắt đầu đo cho mỗi lần đo
Chế độ phân tích: Ghi liên tục trong thẻ CF của các cấp băng tần kênh chính và các giá trị vượt qua và giá trị vượt qua tất cả kênh phụ và thời gian bắt đầu đo cho mỗi lần đo
Ghi dữ liệu đếm: Bộ nhớ trong tối đa 1000 sets

CF Card: Tối đa 300 000  sets

Thu hồi dữ liệu:  Lưu trữ quyền truy cập dữ liệu và hiển thị thời gian / mức (chỉ chọn dải tần số 1)
Lưu trữ bộ nhớ của cài đặt: Có thể lưu tối đa 5 bộ cài đặt trong bộ nhớ trong và truy xuất
Có thể khởi động trong các điều kiện cài đặt tệp được lưu trữ trong thẻ CF trước.
Đầu ra / đầu vào
Đầu ra AC: Lựa chọn và đầu ra tín hiệu vượt qua của kênh chính hoặc kênh phụ
Điện áp đầu ra:  1 V (giá trị hiệu dụng) ở phạm vi toàn thang
Điện trở đầu ra: 600 Ω
Tải trọng kháng: 10 kΩ hoặc hơn
Đầu ra DC: Lựa chọn và đầu ra tín hiệu vượt qua của kênh chính hoặc kênh phụ
Điện áp đầu ra: 3.0 V, 25 mV/dB ở phạm vi toàn thang
Điện trở đầu ra: 50 Ω
Tải trọng kháng: 10 kΩ hoặc hơn
Đầu ra bộ so sánh: Đầu ra bộ thu mở. Xác định cũng có thể ở cấp độ ban nhạc. Thiết bị đầu cuối cũng được sử dụng cho kích hoạt bên ngoài.
Điện áp tối đa: 24 V
Dòng điện tối đa: 50 mA
Đầu vào kích hoạt bên ngoài: Rìa được phát hiện ở mức logic 0V đến 5V.
Thiết bị đầu cuối cũng được sử dụng cho bộ so sánh
USB: Bên cạnh kết nối với PC như một thiết bị lưu trữ, cũng có thể sử dụng lớp thiết bị liên lạc và thực hiện điều khiển bằng giao tiếp
các lệnh (tuy nhiên, các cài đặt liên quan đến việc truyền dữ liệu được lưu trữ và hành động lưu trữ là không thể với các lệnh truyền thông).
Nhận điều khiển từ xa: Điều khiển NA-28 bằng điều khiển từ xa hồng ngoại (điều khiển từ xa NA-27RC1, tùy chọn)
Nguồn cung cấp: Bốn pin IEC R14P (kích thước “C”) cung cấp năng lượng bên ngoài
Thời gian hoạt động (23 ° C, điều kiện hoạt động bình thường): Khi không hoạt động; kênh phụ, đèn nền, đầu ra AC, đầu ra DC, chức năng USB, điều khiển từ xa, tự động tắt
Pin kiềm: LR 14, 15 giờ (10 giờ nếu đèn nền được kích hoạt liên tục)
Bộ đổi nguồn AC: NC-94B
Điện áp nguồn bên ngoài:  5 V đến 6 V (điện áp định mức: 6 V)
Dòng tiêu thụ: 230 mA (trong khi hoạt động bình thường ở điện áp định mức)
Điều kiện môi trường xung quanh để vận hành: -10 ° C đến + 50 ° C, 10% rh đến 90% rh
Kích thước, trọng lượng: 331 (H) x 89 (W) x 51 (D) mm, xấp xỉ.730 g (bao gồm cả pin)
Thương hiệu

Review Máy đo độ ồn RION NA-28

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo độ ồn RION NA-28
Choose a image
0 character ( Minimum of 10)
  +

  Hiện tại không có đánh giá nào.

  Không có bình luận

  Sản phẩm vừa xem

  Hotline: 0908 173 345
  Zalo: 0908 173 345 Nhắn tin Facebook Gửi Mail