Máy đếm hạt tiểu phân PMS Lasair Pro 350

MÔ TẢ NGẮN

  • Phạm vi kênh đo 0.3 – 25.0 µm
  • Lưu lượng hút: 50 Lít/Phút ±5% (Model 350)
  • Kênh: cấu hình 8 kênh thiết lập
  • Nguồn: 100 – 240V, 50-60 Hz, 2.5A
  • Màn hình: Màn hình màu 8.4 Inches
Lasair III 350 Spec