Phần mềm đếm hạt tiểu phân DataAnalyst

Tuân thủ 21 CFR Phần 11

Phần mềm đếm hạt tiểu phân DataAnalyst của Particle Measuring Systems PMS giúp bạn hiểu dữ liệu từ thiết bị giám sát hạt tiểu phân của bạn một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí để quản lý dữ liệu hiệu quả, bao gồm cả việc duy trì hồ sơ điện tử. Phần mềm đếm hạt tiểu phân DataAnalyst biết cần tìm kiếm thông tin gì và thực hiện các phép tính cho bạn. Việc tải xuống, lưu trữ và báo cáo dữ liệu rất dễ dànghoàn toàn tuân thủ các yêu cầu truyền dữ liệu an toàn.

Cấu trúc báo cáo toàn diện hoạt động với các thông số cụ thể từ máy đếm hạt tiểu phân và lọc dữ liệu lấy mẫu dựa trên thông tin về vị trí, ngày/giờ hoặc lô sản phẩm. Các báo cáo có thể được tạo để đáp ứng các yêu cầu của ngành và được định cấu hình để bao gồm dữ liệu gốc, dữ liệu dạng bảng cũng như các định dạng thống kê và đồ thị. Công cụ báo cáo cũng có thể được định cấu hình để cung cấp các định dạng báo cáo khác nhau, bao gồm chứng nhận phòng sạch theo tiêu chuẩn cho ISO14644, FDA 21 CFR Phần 11EU GMP Annex 1.

Đọc thêm

Việc tích hợp với máy đếm hạt tiểu phân Lasair® Pro hoặc máy lấy mẫu vi sinh MiniCapt® Mobile cho phép thu thập, lưu trữ và báo cáo dữ liệu mẫu. Chức năng nhập dữ liệu thủ công mới cho phép người dùng có quyền nhập số lượng CFU (đơn vị hình thành một đơn vị khuẩn), và thông tin về nhiệt độ và thời gian ủ.

Tất cả dữ liệu phân loạigiám sát phòng sạch hiện nay được lưu trữ ở một nơi duy nhất, an toàn và đã được xác thực.

DataAnalyst Particle Counter Software
DataAnalyst Particle Counter Software
DataAnalyst Particle Counter Software
DataAnalyst Particle Counter Software

Chi tiết sản phẩm

Tài nguyên

Tài liệu

  • OPERATIONS MANUAL: DataAnalyst Operations Manual 

Tài liệu giáo dục

  • Compressed Gases: An Important Component of an Environmental Monitoring Program in a Pharmaceutical Manufacturing Environment
  • Data Integrity: Understand and Comply with GMP and FDA Requirements for 21 CFR Part 11
  • The Data Quality Concept – A New Challenge for Quality Experts
 

Không biết nên bắt đầu từ đâu? Dưới đây là các bước tiếp theo:

Hỏi

Hãy cho chúng tôi biết về các yêu cầu ứng dụng của bạn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra các giải pháp phù hợp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Tự tin mua hàng

Khi chúng tôi xác định được giải pháp tốt nhất cho bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn giá cả và ngày giao hàng.

Sản phẩm liên quan