Phần mềm Facility Net cung cấp giải pháp giám sát môi trường toàn diện với hiển thị dữ liệu lịch sử và thời gian thực cho tất cả các máy đếm hạt của Particle Measuring Systems, máy giám sát ô nhiễm phân tử và các sản phẩm khác nhau của bên thứ ba.
 
Các tùy chọn hiển thị, truy xuất và xuất dữ liệu linh hoạt cùng với các phương pháp tích hợp hệ thống cho phép sử dụng Phần mềm FacilityNet như một giải pháp giám sát độc lập hoặc như một thành phần phụ trong một hệ thống lớn hơn gồm các sản phẩm giám sát môi trường và xây dựng tự động hóa. Phần mềm FacilityNet dễ dàng thay đổi quy mô để hỗ trợ cài đặt, bao gồm mọi nơi từ một thiết bị
Đọc thêm

cho đến hơn 250 điểm mẫu trên một máy tính trạm thời gian thực. Nhiều trạm thời gian thực có thể được nối mạng với nhau thành một hệ thống lớn hơn và được xem từ nhiều trạm mạng, mang đến cho người dùng một đường dẫn đơn giản để mở rộng hệ thống hoặc đáp ứng các nhu cầu phức tạp.

Phần mềm FacilityNet cho phép bạn tạo cấu hình từ bàn làm việc của mình để bạn có thể theo dõi dữ liệu, dự đoán lỗi và nhận thông báo về cảnh báo.

Tải bảng thông số kỹ thuật Yêu cầu báo giá
Facility Net Monitoring Software
Facility Net Monitoring Software
Complete Solutions Petal
Facility Net Monitoring Software
Facility Net Monitoring Software
Facility Net Monitoring Software

Tính năng

 • Tương thích với Windows® 10 và Windows 7 Professional (32-bit và 64-bit) cũng như Windows Server® 2012
 • Khả năng kết nối mạng Ethernet sử dụng giao thức điều khiển truyền dẫn/giao thức Internet (TCP/IP)
 • Xuất sang SQL ServerTM 2005 (Professional hoặc Express)
 • Cấu hình thiết bị on-the-fly
 • Các hoạt động toán học và thống kê, bao gồm giảm nhật ký và hiệu quả của bộ lọc
 • Dữ liệu được truy xuất và theo thời gian thực ở nhiều định dạng bao gồm trạng thái, giá trị hiện tại, biểu đồ trực tiếp và được truy xuất, bảng tính dạng bảng kiểm toán và bản đồ

Ứng dụng

 • Giám sát môi trường cơ sở
 • Kiểm tra bộ lọc
 • Giám sát tuân thủ phòng sạch
 • UPW và giám sát hệ thống phân phối hóa chất
 • Quản lý dữ liệu môi trường tập trung
 • Giao tiếp OPC với BMS, SCADA hoặc hệ thống quản lý dữ liệu khác
 • Các trạm mạng cho phép phân tích dữ liệu phòng sạch từ xa

Vật liệu hỗ trợ

Bảng thông số kỹ thuật

FacilityNet Specification Sheet >

FAQs

Compressed Gas Environmental Monitoring: Particles and Microbials >

Gửi câu hỏi
FacilityProFacility Monitoring System (FMS): FacilityPro®

Hệ thống giám sát Facility với các hệ thống điều khiển công nghiệp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, tự động hóa quy trình, sử dụng đơn giản và tích hợp dữ liệu.

Bộ đếm hạt từ xa IsoAir® Pro-Plus thế hệ tiếp theo được thiết kế để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và nhiều tùy chọn linh hoạt.

Máy cảm biến hạt tiểu phân 4 kênh Airnet II đáp ứng các thông số kỹ thuật của ISO 21501-4EU GMP Annex 1 để đo kích thước và số lượng hạt lơ lửng trong không khí để giám sát thời gian thực các hạt gây ra khiếm khuyết.

Máy đếm hạt true .1 micron duy nhất, cung cấp phép đo thời gian thực các hạt ảnh hưởng đến năng suất với ba cấu hình.

Máy cảm biến hạt tiểu phân 4 kênh Airnet II đáp ứng các thông số kỹ thuật của ISO 21501-4EU GMP Annex 1 để đo kích thước và số lượng hạt lơ lửng trong không khí để giám sát thời gian thực các hạt gây ra khiếm khuyết.

Máy đếm hạt true .1 micron duy nhất, cung cấp phép đo thời gian thực các hạt ảnh hưởng đến năng suất với ba cấu hình.

ENODE® 2.0 Distributed I/O Controller

Bộ điều khiển ENODE® 2.0 là một kiến ​​trúc mở, thiết bị Ethernet dạng mô-đun được sử dụng để giám sát các đầu vào kỹ thuật số và tương tự cũng như điều khiển các tiếp điểm đầu ra cảnh báo (kỹ thuật số hoặc chuyển tiếp).