PARTICLE MEASURING SYSTEMS

PMS chuyên cung cấp các giải pháp đếm hạt đo lường và giám sát mức độ ô nhiễm trong môi trường sạch và được kiểm soát.

VỀ PMS

 

Without measurement there is no control

Particle Measuring Systems (PMS) là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành sản xuất máy đếm hạt tiểu phân, thiết bị lấy mẫu khí trên phạm vi toàn thế giới, chuyên cung cấp các giải pháp kiểm đếm, giám sát hạt tiểu phân trong môi trường phòng sạch thuộc các lĩnh vực Điện, Điện tử, Công nghệ bán dẫn,…

 

Tất cả các thiết bị của PMS đều đáp ứng tiêu chuẩn ISO, đồng thời phải vượt qua một hệ thống kiểm tra hiệu quả cực kỳ khắt khe mà PMS đặt ra. Techmaster phân phối các thiết bị chính hãng thuộc thương hiệu PMS, nổi bật là một số thiết bị như: Lasair® III Airborne Portable Particle Counter và MiniCapt® Mobile Microbial Air Sampler với chính sách bảo hành uy tín.