*(Techmaster không phân phối sản phẩm này tại thị trường Việt Nam)
Phần mềm phòng sạch FacilityPro của Particle Measuring Systems cung cấp giao diện, quản lý dữ liệu và báo cáo cho hệ thống giám sát môi trường. Khả năng của FacilityPro trong việc quản lý dữ liệu khả thi, không khả thi và môi trường thông qua một hệ thống chung cải thiện hiệu quả của các hoạt động sản xuất và điều tra chất lượng. Với kiến ​​trúc tự động hóa công nghiệp của FacilityPro, việc xử lý dữ liệu được thực hiện bởi Bộ xử lý trong khi việc quản lý, hiển thị và lưu trữ dữ liệu được thực hiện bởi phần mềm. Phương pháp thiết kế này làm tăng độ tin cậy của hệ thống và tính toàn vẹn của dữ liệu.
Đọc thêm

Nền tảng phần mềm cung cấp một số tính năng thông minh bao gồm lập bản đồ dữ liệu, báo động, báo cáo và lấy mẫu theo công thức. Cả hai cũng cung cấp phần mềm máy khách để truy cập và xem dữ liệu điều khiển từ xa. SCADA NG được xây dựng trên nền tảng GE® Proficy® iFIX® SCADA NG và cơ sở dữ liệu Lịch sử, đồng thời cung cấp một số tính năng nâng cao bổ sung.

Tải tài liệu Yêu cầu báo giá
FacilityPro® Cleanroom Software for Pharmaceuticals
FacilityPro® Cleanroom Software for Pharmaceuticals
FacilityPro® Cleanroom Software for Pharmaceuticals
FacilityPro® Cleanroom Software for Pharmaceuticals
FacilityPro® Cleanroom Software for Pharmaceuticals

Tính năng

 • Bản đồ chỉ dẫn trực quan về tình trạng môi trường khả thi, không khả thi và phòng sạch
 • Hiển thị cấu hình
 • Thông báo về cảnh báo và xác nhận chữ ký điện tử
 • Các báo cáo có thể định cấu hình bao gồm báo cáo kiểm toán, thống kê và xu hướng
 • Nhận dạng theo lô và bộ lọc dữ liệu
 • Tự động hóa thu thập mẫu, được thúc đẩy bởi công thức
 • Thuật toán mét khối cho dữ liệu đếm hạt không khả thi
 • Lấy mẫu khả thi dựa trên khối lượng hoặc dựa trên thời gian
 • Xem và báo cáo dữ liệu điều khiển từ xa

Lợi ích

 • Được thiết kế dành riêng cho việc giám sát phòng sạch dược phẩm
 • Tích hợp và kiểm soát việc lấy mẫu khả thi và không khả thi
 • Tính toàn vẹn dữ liệu cao
 • Hiệu quả tối ưu và giảm lỗi
 • Cài đặt và xác nhận đơn giản
 • Tích hợp linh hoạt

Ứng dụng

Giám sát các môi trường dược phẩm quan trọng bao gồm:

 • Dây chuyền chiết rót
 • Bộ cách ly và RABS
 • Thổi-Chiết-Niêm phong
 • Quy trình Lyophilizer và xe trung chuyển
 • Tủ an toàn sinh học và máy hút mùi
 • Phòng sạch chung và giám sát cơ sở

Vật liệu hỗ trợ

Bảng thông số kỹ thuật

FacilityPro® SMART NG / Pharmaceutical Net Pro Software >

FacilityPro® SCADA NG >

Pharmabilites Brochure >

Ghi chú ứng dụng & tài liệu quảng cáo

Paper Series: Guides to Particle Technology >

Planning and Installing a Facility Monitoring System >

21 CFR Part 11 and Data Integrity FAQ >

Data Integrity: Understand and Comply with GMP and FDA Requirements for 21 CFR Part 11 >

Assuring Data Integrity in an Environmental Monitoring System [Frequently Asked Questions] >

Particle Counter Data Collection and Interpretation for Pharmaceutical Manufacturing >

Hội thảo trực tuyến

Pharmaceutical Data Management for Root Cause Identification in Critical Environments (Case Study) >

Tackling the 21CFR11 Challenge: From Paper to Paperless >

Steps to Ensuring a Successful Audit – Effective Risk Assessment Design Webinar >

Private: EU GMP Annex 1 Review, Insights, and Feedback >

Understanding ISO Standards: 14644-2:2015 Cleanroom Monitoring (English) >

FacilityProFacility Monitoring System (FMS): FacilityPro®

Hệ thống giám sát cơ sở với việc kiểm soát công nghiệp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, tự động hóa quy trình, sử dụng đơn giản và tích hợp dữ liệu.

Máy cảm biến hạt tiểu phân 4 kênh Airnet II đáp ứng các thông số kỹ thuật của ISO 21501-4EU GMP Annex 1 để đo kích thước và số lượng hạt lơ lửng trong không khí để giám sát thời gian thực các hạt gây ra khiếm khuyết.

Giám sát phòng sạch khả thi cho phép thu giữ các hạt khả thi trên bề mặt phương tiện phù hợp để ủ và định lượng sau này.

Đặt tiêu chuẩn cho máy đếm hạt aerosol di động và đáp ứng các yêu cầu của ISO 14644-1:2015 và ISO 21501-4.

Máy cảm biến hạt tiểu phân điều khiển từ xa theo thời gian thực đưa ra thông báo nhanh về các bất thường của hạt, phát hiện 0.3 và 5.0 µm để tuân thủ GMP và FDA.

Airnet II Particle Sensor

 Máy cảm biến hạt tiểu phân Airnet đáp ứng các thông số kỹ thuật của EU GMP Annex 1ISO 21501-4 để đo kích thước và số lượng hạt lơ lửng trong không khí để giám sát thời gian thực các hạt gây ra khiếm khuyết.

Phần mềm phòng sạch FacilityPro® dành cho dược phẩm cung cấp giao diện, quản lý dữ liệu và báo cáo cho hệ thống giám sát môi trường.

Phần mềm DataAnalyst giúp bạn hiểu dữ liệu đến từ máy đếm hạt tiểu phân của bạn để quản lý dữ liệu một cách dễ dàng và chi phí thấp, bao gồm cả việc duy trì hồ sơ điện tử.

SamplerSight Pharma Particle Counter Software

Phần mềm đếm hạt tiểu phân SamplerSight kiểm soát các bộ lấy mẫu vận hành bằng ống bơm và thu thập dữ liệu từ máy cảm biến hạt tiểu phân LiQuilaz. Hiệu chuẩn USP 788 dễ dàng. Tuân thủ 21 CFR Phần 11.

Hiển thị dữ liệu lịch sử và thời gian thực cho tất cả các máy đếm hạt tiểu phân của Particle Measuring Systems, máy giám sát ô nhiễm phân tử và các sản phẩm của bên thứ ba khác nhau.

PharmaIntegrity Data Integrity

Tính toàn vẹn của dữ liệu PharmaIntegrity

Tạo ra một giải pháp giám sát ô nhiễm hoàn chỉnh cho các nhà sản xuất dược phẩm.

Thiết bị giám sát vi sinh trong phòng sạch này là một sự thay thế sáng tạo cho các tấm lắng. Khi kết hợp với bộ lấy mẫu không khí chủ động, nó cung cấp khả năng lấy mẫu trong 2 giờ tuân thủ Annex 1 và giảm thiểu kết quả dương tính giả, dẫn đến giảm các cuộc điều tra.