Máy tính hiệu suất máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch

Xác định máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch tốt nhất cho ứng dụng của bạn

Thông thường, người dùng máy đếm hạt tiểu phân phải đối mặt với việc cố gắng xác định hệ thống đếm hạt tiểu phân trong dung dịch nào sẽ cung cấp dữ liệu thống kê tốt nhất để theo dõi hệ thống dung dịch siêu tinh khiết của họ. Khi so sánh các thông số kỹ thuật của các máy đếm hạt tiểu phân khác nhau, nhiều thông số kỹ thuật có vẻ giống nhau nên rất khó xác định hệ thống nào tốt hơn và thích hợp nhất để giám sát hệ thống dung dịch được đề cập.


Particle Measuring Systems (PMS) đã giải quyết nhu cầu về thiết bị đo bằng cách phát triển một công cụ đơn giản có tên là Máy tính Hiệu suất. Máy tính Hiệu suất cho phép người dùng:
  • Nhập các thông số kỹ thuật liên quan của các hệ thống đếm hạt tiểu phân khác nhau
  • Đo lường khả năng của máy đếm hạt tiểu phân của họ để tạo ra dữ liệu thống kê tốt
  • Cải thiện khả năng kiểm soát hệ thống dung dịch
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí liên quan đến việc đáp ứng các điều kiện báo động giả

ĐIỀN VÀO BIỂU MẪU ĐỂ NHẬN CÔNG TÁC TÍNH TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN

Sẵn sàng chọn máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch phù hợp cho ứng dụng của bạn? Particle Measuring Systems có nhiều loại giải pháp đếm hạt tiểu phân trong dung dịch bao gồm:

  • Độ nhạy hàng đầu trong ngành: 20 nm đối với hóa chất hoặc UPW
  • máy lấy mẫu dạng ống bơm để lấy mẫu theo lô
  • nhiều máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch hơn…
Liquid Particle Counter Performance Calculator