facebook

Hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại, camera nhiệt

Hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại

1. Phạm vi của quy trình

Đặc tính, chức năng của phương tiện đo (UUT)

Dải đo thực hiện

Phương pháp thực hiện

Nhiệt độ

(-10 ÷ 500)°C

So sánh với vật đen chuẩn

2. Thiết bị phụ trợ tiêu chuẩn

Vật đen chuẩn: FLUKE, OMEGA hoặc tương đương, độ chính xác tốt hơn 3 lần phương tiện đo. Thước cuộn.

3. Điều kiện môi trường

Nhiệt độ: (20 ÷ 28)°C
Độ ẩm: (30 ÷ 70)%RH

4. Chuẩn bị

• Kiểm tra ngoại quan phương tiện đo nhằm đảm bảo không có hư hại gây ảnh hướng đến hoạt động / độ chính xác của thiết bị, ghi nhận lại các bất thường nếu có.
Kết nối phương tiện đo với nguồn điện phù hợp (nếu cần) và bật nguồn.
Bật nguồn vật đen chuẩn, đợi làm nóng ít nhất 10 phút hoặc theo hướng dẫn nhà sản xuất.
Kỹ thuật viên phải làm quen với kỹ năng hiệu chuẩn, nội dung quy trình hiệu chuẩn, hướng dẫn sử dụng của phương tiện đo và các tủ môi trường

5. Thực hiện

Hầu hết các nhiệt kế hồng ngoại đều có hệ số phát xạ mặc định e=0.95. Một số thiết bị khác như camera ảnh nhiệt có thể cài đặt hệ số phát xạ. Với trường hợp này, cũng điều chỉnh hệ số phát xạ thiết bị về mức 0.95.
Dựa theo hướng dẫn sử dụng vật đen, cài đặt hệ số phát xạ 0.95 tương ứng với UUT.
Tùy theo tỉ lệ khoảng cách: tiết diện của UUT (D:S), dùng thước cuộn để đo khoảng cách từ bề mặt phát xạ của vật đến đến phương tiện đo, áp dụng trong quá trình hiệu chuẩn.

Hiệu chuẩn ở 5 điểm nhiệt phân bố theo dải đo của UUT. Các điểm kiểm tra khác có thể thực hiện theo yêu cầu khách hàng.
Bắt đầu hiệu chuẩn ở điểm thấp nhất, ví dụ -10°C, sau đó đến các điểm nhiệt cao hơn.
Đợi giá trị cài đặt của vật đen được ổn định, dùng UUT đo đạc và ghi nhận các kết quả lặp lại.
Thực hiện tương tự cho các điểm nhiệt còn lại.
Quá trình hiệu chuẩn hoàn tất, cài nhiệt độ vật đen về gần mức nhiệt độ phòng.
Tắt nguồn vật đen và thiết bị đo, bảo quản.

6. Dung sai

Áp dụng dung sai của khách hàng trừ khi có yêu cầu khác.
Nếu khách hàng không có yêu cầu thì áp dụng dung sai của nhà sản xuất hoặc các nguồn tài liệu tiêu chuẩn.
Nếu không thì áp dụng dung sai ±2°C hoặc ±2% giá trị đo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

hotline techmaster
Hotline: 0936 532 379
zalo techmaster Zalo: 0936 532 379 messenger techmaster Nhắn tin Facebook email techmaster Gửi Mail
support techmaster