ĐO LƯỜNG QUANG HỌC

Hiệu chuẩn những thông số có liên quan đến ánh sáng, từ đó giúp người dùng thiết lập hệ thống chiếu sáng phù hợp, nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định về mặt kỹ thuật.

 

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ RỌI
Thiết bị dùng để đo mật độ quang thông trên một diện tích bề mặt, đặc trưng cho bề mặt được chiếu sáng.
Thiết bị đo độ chói
ĐO QUANG THÔNG
Được sử dụng để đo lượng sáng phát ra bởi một đèn điện, không tính theo một hướng phát sáng cụ thể nào.
Thiết bị đo bức xạ UV
THIẾT BỊ ĐO MÀU
Được sử dụng để nhận biết và đánh giá một màu bất kỳ.
Thiết bị đo độ rọi
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CHÓI
Thiết bị dùng để đo cường độ ánh sáng khi chiếu vào một bề mặt vật thể.
Độ quang thông
THIẾT BỊ ĐO BỨC XẠ UV
Thường được gọi là máy đo bức xạ. Đây là một công cụ có khả năng đo lượng công suất ánh sáng tuyệt đối trong một phần nhất định của phổ điện từ, được gọi là bước sóng.
Thiết bị đo màu

YÊU CẦU BÁO GIÁ

  TÊN CÔNG TY (*)

  TỈNH

  TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

  TIÊU ĐỀ

  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

  NỘI DUNG

  EMAIL (*)

  DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN HIỆU CHUẨN