Dịch vụ thẩm định

Bên cạnh các hạng mục thẩm định Techmaster cung cấp thêm cho khách hàng nhiều sự lựa chọn trong việc sử dụng và thuê thiết bị dùng để thẩm định phòng thí nghiệm & thẩm định phòng sạch với phi phí cạnh tranh nhất

Các hạng mục thẩm định & Thiết bị

Đếm hạt phân loại cấp độ sạch

(AirBone Particle Cleanliness Classification)

Thiết bị đo: Lasair III 310C

Liên hệ

Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA

(HEPA/ULPA filter leak test)

Thiết bị đo: Photometer 2i 6D Aerosol

Liên hệ

Chênh áp không khí

(Room Pressurization)

Thiết bị đo: 922 AirFlow Meter

Liên hệ

Đo cường độ ánh sáng

(Lighting intensity test)

Thiết bị đo: CL200A

Liên hệ

Đo độ ồn

(Noise level test)

Thiết bị đo: DB300/1

Liên hệ

Thử độ đồng đều nhiệt độ

(Temperature uniformity Test)

Thiết bị đo: Hitemp 140

Liên hệ

Thử độ đồng đều độ ẩm

(Humidity Uniformity Test)

Thiết bị đo: RHTemp1000IS

Liên hệ

Vi sinh

(Microbiology)

Thiết bị đo: Minicapt 200EL Mobile

Liên hệ

Trao đổi không khí

(Air Change Rate)

Thiết bị đo: 6501-0G

Liên hệ

Đo độ rung

(Vibration Test)

Thiết bị đo: VM-83, PV-85A

Liên hệ

Thử độ phục hồi

(Recovery Test)

Thiết bị đo: Lasair III 310C, Peasoup – PS20

Liên hệ

Đo cường độ ánh sáng tím UV

(UV lighting intensity test)

Thiết bị đo: SDL 470

Liên hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

  TÊN CÔNG TY (*)

  TỈNH

  TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

  TIÊU ĐỀ

  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

  NỘI DUNG

  EMAIL (*)

  DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN HIỆU CHUẨN

  Tìm hiểu thêm
  Tìm hiểu thêm