Đếm hạt trong hóa chất xử lý
Hóa chất sủi bọt và nóng

Việc đếm hạt trong hóa chất xử lý, đặc biệt là hóa chất sủi bọt và hóa chất xử lý nóng được sử dụng trong ngành bán dẫn, đặt ra những thách thức đặc biệt khi cố gắng đo nồng độ hạt. Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng áp suất cao được sử dụng rộng rãi cho cả việc lấy mẫu hàng loạt di động và lấy mẫu liên tục trực tuyến của các hợp chất này bởi khả năng kiểm soát sự hình thành bong bóng và giảm thiểu tác động của chúng đối với dữ liệu kết quả. Dụng cụ lấy mẫu cũng cung cấp khả năng kiểm soát quy trình chặt chẽ hơn bằng cách giám sát gần sản phẩm, như trong trường hợp của wet-bench sản xuất.

                           Định nghĩa về chuỗi quy trình tối ưu hóa dụng cụ lấy mẫu áp suất chất lỏng
Trình tự Comments
Thiết lập và cài đặt Hoàn toàn quan trọng để tạo ra dữ liệu đếm hạt có ý nghĩa. Vị trí của dụng cụ lấy mẫu chất lỏng sẽ được kiểm tra có thể ảnh hưởng đáng kể đến thời gian cần thiết để thực hiện phép đo cũng như kết quả.
Fill Quy trình hút chất lỏng vào dụng cụ lấy mẫu bằng chân không.
Nén Đây là bước áp lực được áp dụng lên mẫu, đẩy các bong bóng trở lại vào dung dịch trước khi tiến hành đo lường các hạt.
Tare Bước quan trọng trước khi lấy mẫu, cần thiết để chuẩn hóa dữ liệu một cách thích hợp.
Lấy mẫu Ở bước này dữ liệu kích thước và số lượng hạt được tạo ra.
Độ trễ giữa các mẫu Được sử dụng để kiểm soát lượng dữ liệu được thu thập và hóa chất được sử dụng.

Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng cần được tối ưu hóa cho hóa chất dựa trên độ nhớt, trọng lượng riêng, áp suất hơi và khả năng tạo bọt của chất đó. Các thông số vật lý như vị trí của dụng cụ lấy mẫu từ nguồn hóa chất, độ dài và đường kính của ống mẫu cũng như sự thay đổi độ cao của chất lỏng sẽ ảnh hưởng đến cài đặt của dụng cụ lấy mẫu, do đó phải được xem xét. Không có gì lạ khi một dụng cụ lấy mẫu duy nhất được sử dụng cho 5 đến 10 loại hóa chất khác nhau có đặc tính vật lý rất khác nhau. Thách thức lớn này đòi hỏi người vận hành thiết bị phải hiểu rằng kỹ thuật là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của phép đo. Các chuyên gia từ Hệ thống đo hạt (PMS) thảo luận về các hướng dẫn chung dựa trên kinh nghiệm thực tế để cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của dụng cụ lấy mẫu nén chất lỏng. Một cuộc thảo luận chi tiết xác định trình tự đã được chứng minh để tối ưu hóa bộ lấy mẫu nén cũng như các cấu hình được đề xuất cho các quy trình hóa học phổ biến nhất.

Giải pháp: CLS 700T

CLS 700T

Máy lấy mẫu hạt chất lỏng ăn mòn CLS-700 T là máy lấy mẫu nén kết hợp với máy đếm hạt LiQuilaz® để đo hiệu quả các hạt trong chất lỏng chứa trong bình không áp suất. Thiết bị này rất phù hợp để thử nghiệm các hóa chất chứa khí hòa tan, trong đó bong bóng có thể bị phát hiện không chính xác dưới dạng hạt. Hệ thống loại bỏ bong bóng bằng cách tạo áp suất cho mẫu và giữ cho bong bóng lơ lửng trong dung dịch.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Điền vào mẫu tại đây để nhận tư vấn từ chuyên gia.