Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập hoặc giao dịch trên website www.techmaster.com.vn  thuộc quyền sở hữu của Công Ty Cổ Phần Điện Tử Techmaster. Chính Sách này mô tả cách mà chúng tôi tiếp nhận; tổng hợp; lưu giữ; sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website Techmaster với “tư cách Khách Hàng”.
Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website Techmaster được hiểu là Khách Hàng đã đọc – hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này. Kể cả các phiên bản sửa đổi; bổ sung của Chính Sách (nếu có), sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi. Các bổ sung – sửa đổi Chính Sách sẽ được thông báo sớm nhất trên website Techmaster (nếu có).

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

– Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch hoặc đăng ký mở tài khoản tại Techmaster  (tùy từng thời điểm) Khách Hàng bắt buộc phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch hoặc đăng ký tài khoản trong mục “Thông Tin Khách Hàng”.
– Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin mà Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác. Khách Hàng chủ động cập nhật lại thông tin (nếu có thay đổi) để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác trước khi truy cập hoặc giao dịch trên website Techmaster.
– Techmaster không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

– Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Techmaster, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Techmaster.
– Techmaster có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Techmaster cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật, cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng nhằm đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản hoặc sử dụng các tính năng của Techmaster. Khi thu thập dữ liệu, Techmaster thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ. Đảm bảo các Thông Tin Khách Hàng này được bảo mật an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu mà chúng tôi xây dựng.
– Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Techmaster lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên Techmaster. Sau khi thời hạn này kết thúc, Techmaster sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của người dùng.
– Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Techmaster. Cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Techmaster, cũng như thực hiện các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Techmaster phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Techmaster có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

– Techmaster có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, để đáp ứng và phục vụ tốt hơn về yêu cầu cung cấp sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
– Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen tìm kiếm của Khách Hàng khi truy cập vào Techmaster.
– Gửi các thông báo – trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Techmaster, các website khác (nếu có) của Công Ty Cổ Phần Điện Tử Techmaster hoặc ngược lại.
– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hay các hoạt động giả mạo, nhận dạng của Khách Hàng trên Techmaster;
– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 2.4. Về việc liên kết với các website khác

– Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thông tin tài khoản và mật khẩu truy cập trên Techmaster đến các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của website Techmaster tạị  www.techmaster.com.vn
– Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Techmaster từ các website khác không phải là website chính thức của Techmaster.

2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

– Techmaster không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật. Trừ khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Techmaster cung cấp sản phẩm – dịch vụ cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển,…).
– Ngoài các trường hợp nêu trên, Techmaster sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Techmaster cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
– Techmaster có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Techmaster có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng , thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Techmaster tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Techmaster sẽ không  chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty liên kết hợp pháp với Công Ty Cổ Phần Điện Tử Techmaster – Các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Techmaster – Các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Techmaster. Việc chia sẻ này giúp Techmaster có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến giao nhận hoặc thanh toán và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác chính thức của Techmaster và các công ty liên kết của Techmaster được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Techmaster: Techmaster có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Techmaster cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Techmaster sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

 2.6. Sử dụng Cookie

Techmaster cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Techmaster… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Techmaster hiểu rõ hơn về nhu cầu, sự yêu thích của Khách Hàng để có thể cung cấp sản phẩm/dịch vụ tốt hơn.

 2.7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Techmaster:  0908 173 345 hoặc gửi email đến địa chỉ:marketing@techmaster.com.vn