ỨNG DỤNG DƯỢC PHẨM & SỨC KHỎE

Trong lĩnh vực dược phẩm & sức khỏe Testo cung cấp đa dạng các sản phẩm thiết bị đo lường. Các thiết bị đo lường của Testo luôn tuân thủ và đảm bảo chất lượng.
  • Kiểm soát liên tục chuỗi lạnh (không gián đoạn)
  • Dụng cụ đo lường, giải pháp cho việc giám sát chặt chẽ các sản phẩm về dược phẩm và sức khoẻ bạn cần sẽ được Testo cung cấp

BỆNH VIỆN

Dược phẩm Testo

DƯỢC PHẨM

Testo thiết bị đo lường cho vận chuyển

VẬN CHUYỂN

Công nghiệp dược phẩm Testo

CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM

Testo Saveris cho khoa học và đời sống

TESTO SAVERIS CHO KHOA HỌC – ĐỜI SỐNG