Đầu dò độ ẩm thương hiệu Testo

ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM

Hàng loạt đầu dò phù hợp cho mọi phù hợp cho mọi nhiệm vụ đo lường của bạn hay mọi loại máy đo mà Testo cung cấp.

ĐẦU DÒ ĐỘ ẨM

Testo đầu dò độ ẩm

ĐẦU DÒ

Đo lường đáng tin cậy về các giá trị độ ẩm và nhiệt độ.