Ghi chú ứng dụng

Phân tích thống kê: Các hạt sinh ra trong dung dịch

Sơ lược

Tác động của số liệu thống kê đến việc lựa chọn và sử dụng máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch được xem xét. Các kỹ thuật thống kê được sử dụng với máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch đã được biết đến nhiều và tương đối đơn giản, nhưng tác động đồng thời của cả thể tích mẫu và độ nhạy kích thước đối với dữ liệu hạt trong dung dịch vẫn chưa được khám phá đầy đủ trong tài liệu. Cả thể tích và độ nhạy của mẫu đều ảnh hưởng đến tổng số hạt được đếm trên một đơn vị thời gian và khi đếm được nhiều hạt hơn thì sự biến đổi thống kê trong dữ liệu sẽ giảm đi. Đối với một thể tích mẫu nhất định sẽ luôn có nhiều hạt được đếm bằng máy đếm hạt tiểu phân nhạy cảm với các hạt nhỏ hơn.

Ngoài ra, nồng độ của các hạt nhỏ hầu như luôn luôn lớn hơn nồng độ của các hạt lớn hơn. Sự phân bố kích thước hạt của hệ thống xử lý chất lỏng cụ thể sẽ xác định liệu một thiết bị được tối ưu hóa cho độ nhạy có tạo ra nhiều thông tin hơn một thiết bị được tối ưu hóa cho thể tích mẫu hay không. Một số phân bố kích thước của hệ thống chất lỏng sẽ được kiểm tra và các tác động về máy đếm hạt nào sẽ tạo ra nhiều thông tin nhất sẽ được thảo luận.

Hơn nữa, bài báo sẽ xem xét các phương pháp thống kê khác nhau được sử dụng để xác định hệ thống phân phối hóa chất số lượng lớn trong một nhà máy sản xuất chất bán dẫn và tác động của việc sử dụng các máy đếm hạt tiểu phân khác nhau để xác định hệ thống tới một nồng độ hạt cụ thể.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu trên trang này để nhận bản sao miễn phí của bài báo kỹ thuật Phân tích thống kê: Hạt sinh ra trong chất lỏng.

Statistical Analysis: Liquid-Borne Particles