Mô-đun Laser 660 nm mới LiQuilaz SO2, SO3 và SO5

Sơ lược

Particle Measuring Systems đã chuyển sang laser diode Hitachi 660 nm (LD) để sử dụng trong các dòng sản phẩm LiQuilaz và HSLIS do độ tin cậy cao hơn nhiều và các vấn đề về tuổi thọ của chúng với LD 780 nm. Tuổi thọ của laser Hitachi là gần ba năm và mang lại sự hài lòng cho khách hàng được cải thiện đáng kể. Mặc dù việc chuyển đổi từ 780 nm sang 660 nm mới của Hitachi khá rõ ràng đối với hầu hết người dùng cuối, nhưng cần có một số thay đổi về hoạt động do sự thay đổi bước sóng. Hiểu biết cơ bản về cách đếm hạt tiểu phân quang học và cách hiệu chuẩn có thể cung cấp phân tích chính xác rất hữu ích khi so sánh giữa hai loại máy đếm hạt tiểu phân.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu trên trang này để nhận một bản sao miễn phí của ghi chú ứng dụng Mô-đun Laser 660 nm Mới LiQuilaz SO2, SO3 và SO5.

LiQuilaz SO2, SO3, and SO5 New 660 nm Laser Module