Lấy mẫu để đếm các hạt tiểu phân trong chất lỏng

Sơ lược

Dụng cụ lấy mẫu dạng ống bơm đại diện cho hệ thống phân phối đơn giản nhất để phân phối chính xác mẫu đến máy đếm hạt tiểu phân. Chuyển động chính xác của bộ truyền động ống bơm tạo ra một dòng chất lỏng ổn định mà không có xung động, đặc trưng của hầu hết các máy bơm thích hợp để phân phối hóa chất. Tổng quan về hệ thống lấy mẫu dạng ống bơm được cung cấp.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu trên trang này để nhận một bản sao miễn phí của ghi chú ứng dụng Lấy mẫu dạng ống bơm RI để đếm hạt trong chất lỏng.

Syringe Sampling for Counting Particles in Fluids