LỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP

Đánh giá NCC dịch vụ hiệu chuẩn là một phần quan trọng trong quá trình quản lý chất lượng. Nhằm đảm bảo rằng NCC đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Vậy lợi ích của việc đánh giá nhà cung cấp như thế nào?

Khi doanh nghiệp bạn được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nghĩa là doanh nghiệp đang tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nhằm tăng tính hiệu quả và hiệu suất cải thiện quản lý dự án. Tạo sự tự tin nội bộ, quản lý rủi ro. Tăng sự hài lòng của khách hàng. Mở rộng thị trường tăng cơ hội thị trường mới. Trong ISO 9001:2015 mục 8.4 “Quản lý dự án và quản lý rủi ro về cung cấp”. Có đề cập đến yêu cầu đánh giá nhà cung cấp và nguồn cung cấp nói chung. Mở rộng ra và cụ thể trong việc quản lý chất lượng đo lường. Thì việc đánh giá nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn là một yêu cầu quan trọng.

Tiêu chuẩn chất lượng

Yêu cầu này đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ cung cấp từ nhà cung cấp đều tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Đảm bảo sự đồng nhất và nhất quán trong chất lượng sản phẩm. Hoặc dịch vụ mà Doanh nghiệp nhận được.

Cải tiến quy trình

Bên cạnh đó, trong quá trình đi thực tế đánh giá. Bạn xác định các cơ hội để cải tiến quy trình và chất lượng. Điều này có thể dẫn đến việc tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu lãng phí.

Giảm thiểu rủi ro

Yêu cầu này hỗ trợ doanh nghiệp giảm rủi ro tiềm ẩn trong việc sử dụng nhà cung cấp. Bằng cách đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn. Bạn giảm nguy cơ gặp sự cố hoặc vấn đề liên quan đến chất lượng.

Tiêu chuẩn tham khảo IATF 16949

Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động trong các ngành chịu sự kiểm tra kiểm soát nghiêm ngặt hoặc phải tuân thủ các quy định cụ thể như:

Các doanh nghiệp sản xuất các linh kiện phục vụ cho ô tô thì cần tuân thủ tiêu chuẩn IATF 16949 theo yêu cầu của mục 8.4.1.2: “Quy trình lựa chọn nhà cung cấp” và 8.4.2.1: “Quy trình kiểm soát các quá trình cung cấp bên ngoài, sản phẩm và dịch vụ”.

Và mục 7.1.5.3.2. của IATF 16949 có yêu cầu đánh giá năng lực nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Tiêu chuẩn tham khảo WHO:GMP, ISO 13485:2017, ISO 9001:2015

Hoặc các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thì cần phải tuân thủ tiêu chuẩn WHO:GMP từ mục 8.2 khoản (k), mục 8.8, mục 9.10 và mục 13.5 phân quyền và trách nhiệm cho bộ phận quản lý QC phải tiến hành đánh giá chất lượng nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm hoặc Tiêu chuẩn ISO 13485:2017, mục  7.4.1 Quá trình mua hàng  yêu cầu tập trung vào tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng với yêu cầu mới được bổ sung liên quan đến việc theo dõi và đánh giá lại nhà cung cấp cùng những hành động được thực hiện khi các yêu cầu mua hàng không được đáp ứng; mục 8.4 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp…

Việc đánh giá NCC DV hiệu chuẩn giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định này. Điều này giảm nguy cơ vi phạm quy định và giúp doanh nghiệp duy trì sự tuân thủ.

Tiêu chuẩn tham khảo ISO/IEC 17025:2017

Doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực khác như công nghệ, điện tử, cơ khí, hoá chất … có phòng thí nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại mục 6.6.2. Có yêu cầu về việc đánh giá nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn, lấy mẫu nhằm phù hợp với các yêu cầu của PTN.

Tóm lại, đánh giá nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Ví dụ như đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy định, tối ưu hóa hiệu suất và giảm rủi ro. Điều này góp phần tạo nên môi trường kinh doanh ổn định và bền vững.

TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN

Việc tiến hành đánh giá nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cần được tiến hành như thế nào?

Doanh nghiệp tiến hành từng bước theo quy trình sau:

 1. Việc đánh giá và báo cáo chất lượng nhà cung cấp

  là một yêu cầu quan trong cho việc chọn lựa nhà cung cấp phù hợp, đạt tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn chất lượng đang được DN áp dụng. Để tiến hành ký hợp đồng cung cấp.
 2. Danh mục các thiết bị cần được tiến hành hiệu chuẩn, được phân loại theo từng lĩnh vực cụ thể.

  1. VD: hạng mục nhiệt gồm các thiết bị liên quan đến nhiệt độ
  2. VD hạng mục hoá lý:…..
 3. Phòng quản lý chất lượng (QC) lập danh sách các nhà cung cấp cấp dịch vụ hiệu chuẩn tiềm năng.

 4. Căn cứ yêu cầu tại mục (b) và danh sách tại mục (c). Phòng quản lý chất lượng đề xuất lập đoàn đánh giá chất lượng nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm. (có form mẫu tham khảo).

  Việc thành lập đoàn đánh giá có thể có sự tham gia của nhiều phòng ban liên quan như: Đại diện ban giám đốc, phòng quản lý thiết bị. phòng quản lý chất lượng.
 5. Sau khi được cấp lãnh đạo quản lý chấp thuận.

  Phòng quản lý chất lượng tiến hành liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ trong danh sách (c). Gửi thư yêu cầu đánh giá chất lượng đến nhà cung cấp, nội dung kèm cả mục (b). Nhà cung cấp dịch vụ sẽ có thư phúc đáp và xác định lịch đánh giá.
 6. Các văn bản cần chuẩn bị trước khi tiến hành đánh giá nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn:

.i Phiếu đánh giá có các thông tin cơ bản sau: (mẫu tham khảo)

  1. Nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn (NCC) phải được công nhận ISO/IEC 17025 bởi ILAC-MRA (Diễn đàn công nhận quốc tế về công nhận lẫn nhau ial.org
  2. NCC phải có phạm vi đăng ký dịch vụ phù hợp với các yêu cầu của luật định tại địa phương. (Ví dụ như giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định theo yêu cầu của Nghị Định 105 của CP)
  3. Danh mục phạm vi được công nhận (Scope Accredited) của NCC phải phủ danh mục yêu cầu hiệu chuẩn.(b) và còn hiêu lực.
  4. Nhân sự KTV của NCC phải được đào tạo chuyên môn phù hợp xét duyệt. Qua các tài liệu như : quá trình đào tạo , chứng chỉ đào tạo, hồ sơ đào tạo…
  5. Quy trình hiệu chuẩn phù hợp. Các thiết bị chuẩn tham gia quá trình hiệu chuẩn phải còn trong thời hạn quy định. Phải có hồ sơ truy suất nguồn gốc đi kèm cùng với bằng chứng duy trì chuỗi liên kết không đứt đoạn qua nhiều năm. Các bằng chứng theo dõi về duy trì tỉ lệ cấp chính xác của Chuẩn và phương tiện đo theo các khuyến cáo của tổ chức đo lường thế giới như: OIML; APLAC;  ILAC; BIPM….
  6. Các tiêu chuẩn cơ bản của phòng thí nghiệm NCC dịch vụ hiệu chuẩn đạt tiêu chuẩn về điều kiên môi trường phòng thử nghiệm như: nhiệt độ, độ ẩm, tính an toàn, diện tích tối thiểu của khu vực thực hiện hiệu chuẩn, khu vực lưu trữ duy trì chuẩn, khu vực thiết bị đo…
  7. Kết luận, đánh giá NCC.

.ii Bản báo cáo đánh giá: Sau buổi đánh giá, đoàn đánh giá tiến hành kết luận và lập bản báo cáo đánh giá.
Báo cáo đánh giá được trình BGĐ hoặc người quản lý cao nhất và một bản gửi cho NCC dịch vụ hiệu chuẩn. 

Quy trình đánh giá dịch vụ hiệu chuẩn

DOWNLOAD MẪU ĐÁNH GIÁ

*Các biểu mẫu cần thiết dành cho đánh giá nhà cung cấp dịch vụ

Techmaster Download
đánh giá ncc Techmaster

LỢI ÍCH ĐÁNH GIÁ

đánh giá nhà cung cấp hiệu chuẩn
lợi ích đánh giá nhà cung cấp
đánh giá dịch vụ hiệu chuẩn

Dưới đây là những lợi ích quan trọng của việc thực hiện đánh giá NCC dịch vụ hiệu chuẩn:

 1. Đảm bảo chất lượng

  Đánh giá NCC dịch vụ hiệu chuẩn giúp đảm bảo rằng tất cả các DV cung cấp từ NCC đều tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Điều này đảm bảo sự đồng nhất và nhất quán trong chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn nhận được.
 2. Đảm bảo tuân thủ quy định

  Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động trong các ngành chịu sự kiểm tra kiểm soát nghiêm ngặt hoặc phải tuân thủ các quy định cụ thể, việc đánh giá NCC dịch vụ hiệu chuẩn giúp đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định này. Điều này giảm nguy cơ vi phạm quy định và giúp bạn duy trì sự tuân thủ.
 3. Đảm bảo an toàn và tuân thủ quy trình

  Trong các ngành như y tế, thực phẩm, hoá chất và công nghệ, việc tuân thủ các quy trình an toàn và chuẩn bị hiệu chuẩn đúng cách rất quan trọng. Đánh giá NCC dịch vụ hiệu chuẩn giúp đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu về an toàn và tuân thủ quy trình.
 4. Tối ưu hóa hiệu suất

  Việc đánh giá NCC dịch vụ hiệu chuẩn cho phép bạn xác định các cơ hội để tối ưu hóa hiệu suất của họ. Bằng cách kiểm tra các tiêu chuẩn và quy trình. Bạn có thể đề xuất các cải tiến hoặc điều chỉnh để cải thiện chất lượng và hiệu suất.
 5. Giảm rủi ro

  Đánh giá NCC DV hiệu chuẩn giúp xác định các rủi ro tiềm ẩn trong việc sử dụng nhà cung cấp. Bằng cách đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn. Bạn giảm nguy cơ gặp sự cố hoặc vấn đề liên quan đến chất lượng.
 6. Xác định cơ hội cải tiến

  Thông qua việc đánh giá NCC dịch vụ hiệu chuẩn. Bạn có thể xác định các cơ hội để cải tiến quy trình và chất lượng. Điều này có thể dẫn đến việc tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu lãng phí.
 7. Tạo môi trường hợp tác tốt hơn

  Việc thực hiện đánh giá nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn giúp tạo ra một môi trường hợp tác tích cực giữa doanh nghiệp của bạn và nhà cung cấp. Họ thấy được rằng bạn đánh trọng trách nhiệm về chất lượng và an toàn, từ đó tạo sự tin tưởng và hỗ trợ trong quá trình hợp tác.

Tóm lại, đánh giá nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Ví dụ như đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy định, tối ưu hóa hiệu suất và giảm rủi ro. Điều này góp phần tạo nên môi trường kinh doanh ổn định và bền vững.

Đặt lịch tham quan/đánh giá nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn Techmaster

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar

HÌNH ẢNH PHÒNG LAB

Phòng Quang
Phòng điện
Phòng khối lượng
Phòng nhiệt ẩm
Phòng sạch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TECHMASTER

Trụ sở chính: 169/1/5 Lương Định Của, Khu phố 3, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM