TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017 LÀ GÌ? NHỮNG YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế bao gồm những yêu cầu chung dành riêng cho các phòng thí ngiệm. Vậy tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đóng vai trò và có ý nghĩa ra sao đối với việc quản lý phòng thí nghiệm. Tại bài viết này, Techmaster sẽ chia sẻ những thông tin liên quan đến tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 nói chung và ISO/IEC 17025:2017 nói riêng, cũng như tầm quan trọng của nó đối với hoạt động trong các phòng thí nghiệm.

TIEU-CHUAN-ISOIEC-170252017

ISO/IEC 17025 là gì?

ISO/IEC 17025 là bộ tiêu chuẩn quốc tế áp dụng chung với năng lực của các phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 yêu cầu các hoạt động cần có trong phòng thí nghiện phải đảm bảo được khả năng tạo ra kết quả hiệu chuẩn, thí nghiệm, lấy mẫu một cách hợp lệ và nhất quán. Tiêu chuẩn đã được phát hành bởi Tổ chức Tiêu Chuẩn hóa Quốc Tế (ISO) kết hợp cùng với Kỹ thuật Điện Quốc Tế (IEC).

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, tiêu ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn mà hầu hết mọi phòng thí nghiệm đều phải áp dụng và được công nhận. Từ đó, phòng thí nghiệm đó mới được xem là có năng lực về mặt kỹ thuật. Các nhà cung cấp và cơ quan quản lý hay những bên thứ 3 hoàn toàn có thể từ chối kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn từ phòng thí nghiệm đó nếu nó không áp dụng và được công nhận đúng theo chuẩn ISO/IEC 17025.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Lịch sử hình thành ISO/IEC 17025:2017

Phiên bản đầu tiên của ISO/IEC 17025 được ban hành dưới dạng hướng dẫn, gọi là ISO/IEC Guide 25, vào năm 1990. Hầu hết các phiên bản của ISO/IEC 17025 có khá nhiều điểm tương đồng với bộ tiêu chuẩn ISO 9000, nhưng ở ISO/IEC 17025 đưa ra những yêu cầu về năng lực và áp dụng một cách cụ thể hơn cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn dựa trên những nguyên tắc kỹ thuật.

Đến này đã có 4 bản được ban hành, bao gồm: năm 1990 (bản Guide 25); 1999, 2005 và 2007.

LICH-SU-HINH-THANH-TIEU-CHUAN-ISO-IEC-170252017

 
Điểm chung của các phiên bản giữa các năm và phiên bản tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 chính là những yêu cầu chung về đưa ra nguyên tắc xây dựng hệ thống – khách quan và bảo mật. Yêu cầu cấu trúc có liên quan đến việc tổ chức các phòng thí nghiệm, trách nhiệm và quyền hạn, cơ cấu của một tổ chức và nhân sự chủ chốt, cũng như phạm vi hoạt động. Yêu cầu về nguồn lực là đưa ra các tiêu chuẩn về kiểm soát nhân sự, cơ sở hạ tầng và điều kiện môi trường, thiết bị trong quá trình thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Phiên bản tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hướng đến các quá trình tạo nên kết quả của thử nghiệm trong những phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn và các tổ chức có hoạt động lấy mẫu thí nghiệm. Nó được sắp xếp một cách logic hơn theo tiến trình của các hoạt động.

Đối tượng và thời gian áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Việt Nam

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 được áp dụng cho tất cả những tổ chức hay doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm và hiệu chuẩn. Không phụ thuộc vào phạm vi hoạt động hay số lượng nhân viên.

Năm 2018, Việt Nam đã chấp nhận hoàn toàn phiên bản ISO/IEC 17025:2017 thành tiêu chuẩn của Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Vai trò của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đối với doanh nghiệp

Những lợi ích mà tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 mang lại cho doanh nghiệp không chỉ là về chiến lược kinh doanh bên ngoài, mà còn là những cải tiến trong nội bộ. Có thể kể đến một vài lợi ích như:

Tăng niềm tin cho khách hàng

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 chứng minh rằng phòng thử nghiệm đó có khả năng cung cấp những kết quả có giá trị nhất quán, mọi cá nhân thuộc tổ chức đều có năng lực và các kết quả đo lường có thể truy xuất trở thành Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI). Điều này sẽ giúp khách hàng an tâm hơn, đồng thời mang đến cho họ dịch vụ và kết quả mà họ mong được.

Đảm bảo uy tín cho phòng thí nghiệm của doanh nghiệp

Các phương pháp hiệu chuẩn và kiểm tra của mọi phòng thí nghiệm phải được xem xét và đánh giá để bảo đảm rằng công nghệ và tài liệu mà phòng thí nghiệm sử dụng là loại mới nhất và phù hợp với tiêu chuẩn chung. Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 được xem như đánh giá từ bên thứ 3 giúp xác nhận các thử nghiệm và hiệu chuẩn được thực thi một cách chính xác bởi các chuyên gia phòng thí nghiệm được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp

Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 sẽ đánh giá các nhân viên và tất cả công việc của nhân viên đó theo cách gắt gao. Tuy vậy, khi hoàn thành đánh giá, công ty sẽ được công nhận là sở hữu đội ngũ nhân viên đạt chuẩn và đồng thời mang lại niềm tự hào cho cả tổ chức.

Trách nhiệm của phòng thí nghiệm với sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp

Theo mục 6.6.2 của bộ tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 xuất bản lần 3

Phòng thí nghiệm phải có thủ tục và lưu giữ các hồ sơ về việc

  1. Xác định, xem xét và phê duyệt các yêu cầu của phòng thí nghiệm đối với sản phẩm và dịch vụ đo bên ngoài cung cấp;

  2. Xác định các tiêu chí cho việc đánh giá, lựa chọn, theo dõi kết quả thực hiện và đánh giá lại các nhà cung cấp bên ngoài;

  3. Đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp phù hợp với các yêu cầu đã được thiết lập của phòng thí nghiệm, hoặc khi thích hợp với các yêu cầu liên quan của tiêu chuẩn này, trước khi chúng được sử dụng hoặc cung cấp trực tiếp cho khách hàng;

  4. Thực hiện mọi hành động nảy sinh từ việc đánh giá, theo dõi kết quả thực hiện và đánh giá lại nhà cung cấp bên ngoài.

Dựa trên những yêu cầu này, phóng thí nghiệm có trách nhiệm lưu giữ các giấy tờ liên quan đến quá trình từ giai đoạn bắt đầu tìm kiếm nhà cung cấp, đến lúc hoàn thành và theo dõi quá trình thực hiện của nhà cung cấp.

Những tài liệu này có thể là: Giấy tờ pháp lý, quy trình thực hiện, thông số kỹ thuật sản phẩm, hướng dẫn của nhà sản xuất, giấy tờ hiệu chuẩn, bảng/ biểu đồ/ sách, kế hoạch,… Những giấy tờ và hồ sơ này ở đa dạng hình thức khác nhau, thậm chí nó có thể là cả bản mềm và bản cứng.

Những yêu cầu trên là một trong các yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ Đánh giá nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn.

Vừa rồi là những thông tin về bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, Để hiểu chi tiết hơn về bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, vui lòng liên hệ Techmaster Việt Nam hỗ trợ. Mong những thông tin Techmaster Việt Nam mang đến có thể giúp doanh nghiệp bạn chinh phục được bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.