Bài báo ứng dụng

Tìm hiểu về sự ô nhiễm hạt nano trong hệ thống nước siêu tinh khiết (UPW)

Hạt nano 20 nm v. 50 nm

Giám sát các hạt nano trong hệ thống nước siêu tinh khiết (UPW) bằng cách sử dụng tiêu chuẩn cũ có độ nhạy 50 nm đã hoạt động hiệu quả và có hiệu suất cao trong mười năm qua. Đánh giá số lượng hạt ở bước sóng 50 nm thường được sử dụng để đánh giá độ sạch của UPW, bao gồm Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch Ultra DI® 50 của  Particle Measuring Systems. UPW được sử dụng trong các ứng dụng quan trọng, chủ yếu để rửa và loại bỏ các hạt bụi khỏi bề mặt của sản phẩm và làm chất pha loãng cho các hóa chất được sử dụng cho các quy trình khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp điện tử. Độ sạch của UPW là rất quan trọng để đạt được hiệu quả loại bỏ các hạt tối ưu. Việc nâng cao hiệu suất siêu lọc xuống khả năng lọc hạt nano phụ thường xuyên tạo ra số lượng hạt bằng 0 hoặc rất gần bằng 0 ở bước sóng 50 nm đối với hầu hết các UPW tiên tiến đang được sử dụng hiện nay. Trong những năm gần đây, sự chú trọng vào việc giảm hạt ở kích thước nhỏ hơn (dưới 50 nm) đã phát triển do tiến bộ công nghệ với việc thắt chặt các yêu cầu chất lượng sản phẩm chất bán dẫn và thu nhỏ kích thước thiết kế để đóng gói nhiều bóng bán dẫn hơn vào một chip duy nhất. Theo dõi UPW ở bước sóng 50 nm không còn có thể cung cấp đủ sự khác biệt về hiệu suất của các hạt giữa hệ thống nước tốt nhất và tốt nhất. Các chuyên gia trong ngành bán dẫn hiện đang điều tra xem liệu hiệu suất của quá trình lọc hạt nano phụ có thể được xác định chính xác bằng cách sử dụng máy đếm hạt tiểu phân 50 nm hay việc giảm độ nhạy của phép đo sẽ cung cấp bằng chứng tốt hơn về khả năng loại bỏ hạt nano của bộ lọc.

Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp chất bán dẫn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu về ô nhiễm hạt nano trong sản xuất và phân phối nước siêu tinh khiết (UPW). Họ đã khám phá ra lợi thế của việc theo dõi đường cơ sở hạt ở 20 nm so với hiệu suất hạt 50 nm hiện có của hệ thống UPW hiện đại. Nhiều nghiên cứu thú vị về trục không gian này xung quanh các động lực để nghiên cứu giá trị của việc theo dõi kích thước hạt nhỏ đến 20 nm ở hệ thống UPW, bao gồm Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch Ultra DI® 20 từ Particle Measuring Systems. Mục tiêu của việc xem xét khía cạnh này mở ra nhiều cơ hội khác nhau để tăng cường tốt hơn trong việc giám sát hạt tiểu phân và sử dụng thực tế. Ghi chú ứng dụng này minh họa các nghiên cứu điển hình khác nhau về các phương pháp giám sát được sử dụng trong các hệ thống UPW nâng cao. Nó nghiên cứu xem liệu việc phát hiện nhỏ đến 20 nm có thể tăng thêm giá trị cho tiêu chuẩn giám sát cũ ở 50 nm hay không.

Xem nghiên cứu điển hình này và bài đăng trên blog này để biết thêm thông tin!

PMS Ultra Di 20