facebook

GW INSTEK MFG-2220HM (CE) Máy phát xung kênh đôi

Mô tả ngắn

 • Năm kênh đầu ra tối đa
 • 2 kênh hiệu suất tương đương Tần số kênh tùy ý: 1μHz ~ 10/20/30/60 / 200MHz
 • Tốc độ lặp lại 100MHz, Độ phân giải 14-bit, Độ sâu bộ nhớ 16k điểm
 • Bộ đếm tần số: 150MHz, 8 bit Độ phân giải tần số
 • Màn hình màu TFT 4,3 inch

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT XUNG KÊNH ĐÔI GW INSTEK MFG-2220HM

 • CH1/ CH2

– Các chức năng tùy chọn

Chức năng ARB: Cài sẵn

Tỷ lệ mẫu: 250MSa/s

Tỷ lệ lặp lại: 125MHz

Chiều dài dạng sóng: 16k điểm

Độ phân giải biên độ: 14 bits

Bộ nhớ thường trực: 10 bộ 16k điểm(1)

Phần đầu ra do người dùng xác định: Từ điểm 2~16384

– Đặc điểm tần số

Phạm vi: Hình Sine: 200MHz(tối đa); Hình vuông: 60MHz(tối đa.); Tam giác, mặt nghiêng:5MHz

Độ phân giải: 1μHz

Độ chính xác ổn định: ±20 ppm

Kỳ hạn: ±1 ppm, mỗi 1 năm

Dung sai: ≤1μHz

– Đặc điểm đầu ra(2)

Dải biên độ (thành 50Ω): 1mVpp to 10Vpp ≦20MHz; 1mVpp to 5Vpp ≦70MHz; 1mVpp to 2Vpp ≦120MHz; 1mVpp to 1Vpp ≦ 200MHz

Độ chính xác: ±2% của thiết lập ±1 mVpp (ở 1 kHz/thành 50Ω không hỗ trợ các độ lệch DC)

Độ phân giải: 0.1mV hoặc 4 chữ số

Độ phẳng: ± 1% (0.1dB) ≦10MHz; ± 2% (0.2dB) ≦  60 MHz; ± 4% (0.4dB) ≦ 100MHz; ± 8% (0.8dB) ≦ 160MHz; ± 10% (1dB) ≦ 200MHz (sóng sine tương đương đến 1 kHz/thành 50Ω)

Các đơn vị: Vpp, Vrms, dBm

– Offset

Phạm vi: ±5 Vpk AC +DC (thành 50Ω); ±10Vpk AC +DC (mạch hở)

Độ chính xác: 1% của thiết lập + 5mV+ 0.5% của biên độ

– Đầu ra dạng sóng

Trở kháng: 50Ω qui chuẩn (cố định); > 10MΩ (đầu ra bị vô hiệu hóa)

Bảo vệ: Mạch ngắn được bảo vệ; Rơ le tự động vô hiệu hóa đầu ra chính

– Đồng bộ hóa đầu ra GW Instek MFG-2220HM

Phạm vi: TTL-tương thích vào>1kΩ

Trở kháng: 50Ω tiêu chuẩn

– Đặc điểm sóng Sine (3)

Biến dạng sóng hài : <–60 dBc <200kHz,; <–55 dBc 200kHz~1 MHz,; <–45 dBc 1MHz~10 MHz,; <–35 dBc 10MHz~30MHz,; <-30 dBc 30MHz~200MHz (ở 1Vpp/thành 50Ω không có sự chênh lệch dòng điện DC)

Tổng biến dạng sóng hài: < 0.1% (Ampl>1Vpp) DC~100 kHz

– Đặc điểm sóng vuông

Thời gian tăng/ giảm: <6ns

Quá tải: <5%

Không đối xứng: 1% của chu kỳ +5 ns

Chu trình hoạt động có thể thay đổi: 0.01% đến 99.99%(giới hạn bởi thiết lập tần số dòng điện)

Độ nháy: 20ppm+500ps(4)

– Đặc điểm dốc

Tuyến tính: < 0.1% của đầu ra cao nhất

Đối xứng biến: 0% đến 100%

– Đặc điểm xung

Tần số: 1uHz~25MHz

Chiều rộng xung: ≧ 10ns (giới hạn bởi thiết lập tần số dòng điện)

Chu trình hoạt động có thể thay đổi: 0.01%~99.99%(giới hạn bởi thiết lập tần số dòng điện)

Quá tải: <5%

Độ nháy: 20ppm +500ps(4)

 • Máy phát xung

Biên độ: 1mVpp đến 2.5 Vpp (thành 50Ω); 2mVpp đến 5 Vpp (mạch hở)

Bù đắp: ±1 Vpk ac +dc (thành 50Ω); ±2Vpk ac +dc (mạch hở)

Tần số: 1uHz~25MHz

Chiều rộng xung: 20ns~999.7ks(giới hạn bởi thiết lập tần số dòng điện)

Chu trình hoạt động có thể thay đổi: 0.1%~99.9%(giới hạn bởi thiết lập tần số dòng điện)

Thời gian trục đầu và cuối(5) : 10ns~ 20s(1ns độ phân giải) (iới hạn bởi thiết lập tần số dòng điện và thiết lập chiều dài xung)

Quá tải: <5%

Độ nháy: 100ppm +500ps(4)

 • Máy phát RF GW Instek MFG-2220HM

– Các chức năng tùy chọn

Chức năng ARB: Có sẵn

Tỷ lệ mẫu: 200 MSa/s

Tỷ lệ lặp lại: 100MHz

Chiều dài dạng sóng: 16k điểm

Độ phân giải biên độ: 14 bits

Phần đầu ra do người dùng xác định: từ điểm 2~ phần 16384

Độ nháy: 20ppm +5ns

– Đặc điểm tần số

Phạm viHình Sine: 1uHz~160MHz(MFG-2XXXMF); 1uHz~320MHz(MFG-2XXXMR). Hình vuông: 25MHz(tối đa). Tam giác, Mặt nghiêng: 1MHz

Độ phân giải: 1μHz

Độ chính xác ổn định: ±20 ppm

Kỳ hạn: ±1 ppm, mỗi 1 năm

Dung sai: ≤1μHz

– Đặc điểm đầu ra(2)

Độ chính xác: ±2% của thiết lặp ±1 mVpp (ở 1 kHz/thành 50Ω không có sự chênh lệch dòng điện DC))

Độ phân giải: 0.1mV hoặc 4 chữ số

Độ phẳng: ± 1%  (0.1dB) ≦1MHz; ± 3% (0.3dB) ≦50 MHz; ± 10% (0.9dB) ≦160MHz; ± 30% (3dB) ≦320MHz (sóng sine tương đương đến 1 kHz/thành 50Ω)

– Bù đắp: ±1 Vpk AC +DC (thành 50Ω); ±2Vpk AC +DC (mạch hở)

– Đầu ra dạng sóng: Trở kháng: 50Ω qui chuẩn (cố định); > 10MΩ (đầu ra bị vô hiệu hóa)

– Đặc điểm sóng Sine (3): Biến dạng sóng hài: –60 dBc DC~200kHz, Ampl>0.1 Vpp; –55 dBc 200kHz~1 MHz, Ampl>0.1 Vpp; –45 dBc 1MHz~10 MHz, Ampl>0.1Vpp; –30 dBc 10MHz~320MHz, Ampl>0.1Vpp

Tổng biến dạng sóng hài: < 0.1% (Ampl>1Vpp) DC~100 kHz

– Đặc điểm sóng vuông GW Instek MFG-2220HM

Thời gian tăng/ giảm: <15ns

Quá tải: <5%

Không đối xứng: 1% của chu kỳ +5 ns

Chu trình hoạt động có thể thay đổi: 0.01% đến 99.99%(giới hạn bởi thiết lập tần số dòng điện)

Độ nháy: 20ppm+500ps(4)

– Đặc điểm mặt nghiêng

Tuyến tính: < 0.1% của đầu ra cao nhất

Đối xứng biến: 0% to 100%

– Điều biến/quét

Kiểu điều biến: AM,FM,PM,FSK,PWM (Các chi tiết giống như đặc điểm kỹ thuật điều biến CH1)

Kiểu quét: Tần số

Nguồn: INT/EXT(INT chỉ cho AM,FM,PM, PWM)

– PSK (MFG-2220HM cũng được cung cấp)

Dạng sóng chuyển lưu: hình Sine, hình vuông, tam giác, mặt nghiêng, xung

Dạng sóng bộ diều biến: 50% chu trình hoạt hoạt động hình vuông

Tần số trong: 2 mHz đến 1 MHz

Dải pha: 0∘~360.0∘

Nguồn: Bên trong / Bên ngoài

– ASK (MFG-2220HM cũng được cung cấp)

Dạng sóng chuyển lưu: hình Sine, hình vuông, tam giác, mặt nghiêng, xung

Dạng sóng bộ diều biến: 50% chu trình hoạt hoạt động hình vuông

Tần số trong: 2 mHz đến 1 MHz

Phạm vi biên độ: 1mVpp đến 10Vpp

Nguồn: Bên trong / Bên ngoài

 • Bộ khuếch đại công suất GW Instek MFG-2220HM

Trở kháng đầu vào: 10KΩ

Điện áp đầu vào: 1.25Vpmax

Chế độ làm việc : Điện áp không đổi

Khếch đại: 20dB

Công suất đầu ra(RL=8Ω): 20W(hình vuông)

Điện áp đầu ra: 12.5Vpmax

Dòng điện đầu ra: 1.6Amax

Thời gian tăng/ giảm: <2.5uS

Băng thông đầy đủ năng luọng: DC-100KHz

Quá tải: 5%

Tổng biên dạng sóng hài: < 0.1% (Ampl>1Vpp); 20Hz~20 kHz

Cách ly mặt đất: 42Vpk max

 • Chức năng nâng cấp GW Instek MFG-2220HM

– Điều biến AM

Dạng sóng chuyển lưu: hình Sine, hình vuông, tam giác, mặt nghiêng, xung, Arb

Dạng sóng bộ diều biến: ình Sine, hình vuông, tam giác, Upramp, Dnramp

Tần số điều biến: 2mHz đến 20kHz;MFG-2220HM: 2mHz đến 50kHz(Int); DC đến 20kHz;MFG-2220HM: DC to 50kHz (Ext)

Chiều dài: 0% đến 120.0%

Nguồn: Bên trong / Bên ngoài

– Điều biến FM

Dạng sóng chuyển lưu:hình Sine, hình vuông, tam giác, mặt nghiêng

Dạng sóng bộ diều biến: hình Sine, hình vuông, tam giác, Upramp, Dnramp

Tần số điều biến: 2mHz đến 20kHz;MFG-2220HM: 2mHz đến 50kHz (Int); DC đến 20kHz;MFG-2220HM: DC đến 50kHz (Ext)

Độ lệch đỉnh: DC đến 0.5*tần số tối đa

Nguồn: Bên trong / Bên ngoài

– PM

Dạng sóng chuyển lưu: hình Sine, hình vuông, tam giác, mặt nghiêng

Điều biến: hình Sine, hình vuông, tam giác

Dạng sóng: Upramp, Dnramp

Tần số điều biến: 2mHz đến 50kHz (Int); DC đến 50kHz (Ext)

Độ lệch pha: 0∘~360.0∘

Nguồn: Bên trong / Bên ngoài

– SUM GW Instek MFG-2220HM

Dạng sóng chuyển lưu: hình Sine, hình vuông, tam giác, xung ,mặt nghiêng ,độ ồn

Điều biến: hình Sine, hình vuông, tam giác

Dạng sóng: Upramp, Dnramp

Tần số điều biến: 2mHz đến 50kHz (Int); DC đến 50kHz (Ext)

Độ cao SUM: 0%~100.0%

Nguồn: Bên trong / Bên ngoài

– PWM

Dạng sóng chuyển lưu: hình vuông

Điều biến: hình Sine, hình vuông, tam giác

Dạng sóng: Upramp, Dnramp

Tần số điều biến: 2mHz đến 50kHz (Int); DC đến 50kHz (Ext)

Độ lệch pha: 0%~100.0% chiều rộng xung

Nguồn: Bên trong / Bên ngoài

– FSK

Dạng sóng chuyển lưu : hình Sine, hình vuông, tam giác, xung ,mặt nghiêng

Dạng sóng điều biến: 50% chu trình hoạt động hình vuông

Tần số trong: 2 mHz đến 1 MHz

Dải tần số: 1μHz đến tần số tối đa

Nguồn: Bên trong / Bên ngoài

– Quét

Dạng sóng: hình Sine, hình vuông, tam giác, mặt nghiêng

Kiểu: tuyến tính hoặc lôgarit

Quét hướng: quét lên hoặc quét xuống

Bắt đầu/ dừng tần số: 1uHz đến tần số tối đa

Thời gian quét: 1ms đến 500s

Nguồn: Bên trong / Bên ngoài

Kích hoạt: đơn, bên trong, bên ngoài.

Nguồn: Bên trong / Bên ngoài

– Độ nháy GW Instek MFG-2220HM

Dạng sóng: hình Sine, hình vuông, tam giác, mặt nghiêng

Tần số: 1uHz~Tần số tối đa

Đếm xung: 1~1000000 chu kỳ hoặc vô hạn

Bắt đầu/ dừng pha: -360.0∘~+360.0∘

Tần số trong: 1 us~500 s

Cổng nguồn: Kích hoạt ngoài

Kích hoạt nguồn: đơn, bên ngoài, bên trong.

– Kích hoạt độ trễ: N chu kỳ, vô hạn: 0s~100 s

– Đầu vào kích hoạt bên ngoài

Kiểu: cho FSK, chớp sáng, quét

Cấp độ đầu vào: TTL Compatibility

Dốc: Tăng hoặc giảm (Có thể lựa chọn)

Chiều rộng xung: >100ns

Trở kháng đầu vào: 10kΩ,DC được ghép nối

Tỷ lệ đầu vào: DC đến 1MHz

– Đầu vào điều biến bên ngoài

Kiểu: cho AM, FM, PM,SUM,PWM

Dải điện áp: ±5V thang đo đầy đủ

Trở káng đầu vào: 10kΩ

Tần số: DC đến 20kHz (MFG-2220HM:DC đến 50KHz)

– Đầu ra kích hoạt GW Instek MFG-2220HM

Kiểu: cho chớp sáng, quét

Cấp độ: TTL tương tích thành 50Ω

Chiều rộng xung: >450ns ;MFG-2220HM:>100ns

Tỷ lệ tối đa: 1MHz

Tín hiệu đầu ra: ≥4 TTL tải

Trở kháng: 50Ω qui chuẩn

– Đầu vào tham chiếu (MFG-2220HM only)

Điện áp đầu vào: 0.5Vpp đến 5Vpp

Trở kháng đầu ra:  1kΩ,không cân bằng ,AC được kết hợp

Tần số đầu vào: 26.8436MHz±10Hz

Dạng sóng: hình Since hoặc hình vuông (50±5% công suất)

– Đầu ra tham chiếu (MFG-2220HM only)

Điện áp đầu ra: 3.3Vpp sóng vuông

Trở kháng đầu ra: 50Ω ,AC được kết hợp

Tần số đầu ra: 26.8436MHz

– Bộ đếm tần số

Phạm vi: 5Hz đến 150MHz

Độ chính xác: độ chính xác chuẩn thời gian±1 số đếm

Thời gian chuẩn: ±20ppm (23˚C ±5˚C)

Độ phân giải tối đa: 100nHz cho 1Hz, 0.1Hz cho 100MHz.

Trở kháng đầu vào: 1kΩ/1pf

Độ nhạy: 35mVrms ~ 30Vms (5Hz đến 150MHz)

 • Chức năng kênh đôi (CH1/CH2) GW Instek MFG-2220HM

Pha: -180∘ ~180∘; đồng bộ hóa pha

Track: CH2=CH1

Liên kết: tần số(Tỷ lệ hoặc Chênh lệch); Biên độ & Chênh lệch DC

Dsolink: √

 • Lưu/nhớ lại: 10 nhóm của bộ nhớ thiết lập
 • Giao diện: LAN(chỉ MFG-22XX), USB
 • Màn hình: 4.3’’ TFT LCD; 480 × 3 (RGB) × 272
 • Thông số chung

Nguồn năng lượng: AC100~240V, 50~60Hz

Năng lượng tiêu thụ: 35W

Môi trường hoạt động:

Nhiệt độ để đáp ứng các thông số kỹ thuật:  18 ~ 28˚C

Nhiệt độ hoạt động :0 ~ 40˚C

Độ ẩm tương đối: ≤   80%, 0 ~ 40˚C; ≤   70%, 35 ~ 40˚C

Phân loại cài đặt: CAT II

Độ cao hoạt động: 2000 mét

Mức độ ô nhiễm: IEC 61010  độ 2, Sử dụng trong nhà

Nhiệt độ lưu trữ: -10~70˚C, Độ ẩm: ≤70%

Kích thước (WxHxD): 266(W) x 107(H) x 293(D) mm

Khối lượng: khoảng. 2.5kg

Được thiết kế an toàn cho: EN61010-1

Phụ kiện: GTL-110× 2; hưỡng dẫn nhanh ×1; CD (hướng dẫn sử dụng + phần mềm) ×1; dây điện×1

(1). Có thể lưu tổng cộng mười dạng sóng. (Mỗi dạng sóng có thể bao gồm tối đa 16k điểm.)

(2). Thêm 1/10 biên độ đầu ra và thông số kỹ thuật bù đắp trên mỗi ºC để hoạt động ngoài phạm vi 0ºC đến 28ºC (thông số kỹ thuật 1 năm).

(3). Độ lệch DC được đặt thành 0,

(4). Thông số kỹ thuật Jitter cho Máy phát RF: 20ppm + 5ns.

(5).Chỉ hỗ trợ kênh Pulse

Giới thiệu GW Instek MFG-2220HM

Dòng MFG-2000 (Model MFC-2220HM) của GW Instek được bao gồm bộ phát chức năng tùy chỉnh kênh đôi hiệu suất tương đương CH1 và CH2 với tối đa 60MHz cho cả hai kênh.Một bộ tạo tín hiệu RF, một AFG tiêu chuẩn, tạo ra sóng sin tối đa 320MHz và các tín hiệu RF điều chế khác nhau; máy phát xung có tần số đạt 25MHz; bộ khuếch đại công suất, lý tưởng cho dải âm thanh. Năm kênh chức năng khác nhau được đề cập ở trên được phân bổ riêng biệt hoặc toàn bộ trên 10 kiểu máy.Thiết bị này để đáp ứng các ứng dụng giáo dục và công nghiệp khác nhau.

Chức năng 

– Năm kênh đầu ra tối đa
– 2 Hiệu suất tương đương Tần số kênh tùy ý: 1μHz ~ 10/20/30/60 / 200MHz
– Tần số kênh RF (FG/ARB/MOD) : 160/320MHz
– Tần số máy phát xung: 25MHz
– Bộ khuếch đại công suất: Tần số thấp, 100kHz, Công suất 20W
– Đầu ra True Point by Point Chức năng dạng sóng tùy ý: MFG-2220HM Tốc độ lấy mẫu: 250MSa / s, Tốc độ lặp lại: 125MHz; Các mẫu khác
– Tốc độ: 200MSa / s, Tốc độ lặp lại: 100MHz, Độ phân giải 14-bit, Độ sâu bộ nhớ 16k điểm
– Bộ đếm tần số : 150MHz, 8 bits độ phân giải tần số
– Điều biến AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/SUM/PWM
– Máy chủ USB / Thiết bị USB / LAN (chỉ MFG-22XX)

Thuộc tính

Thương hiệu

Review GW INSTEK MFG-2220HM (CE) Máy phát xung kênh đôi

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá GW INSTEK MFG-2220HM (CE) Máy phát xung kênh đôi
Choose a image
0 character ( Minimum of 10)
  +

  Hiện tại không có đánh giá nào.

  Không có bình luận

  Sản phẩm vừa xem

  hotline techmaster
  Hotline: 0936 532 379
  zalo techmaster Zalo: 0936 532 379 messenger techmaster Nhắn tin Facebook email techmaster Gửi Mail
  support techmaster