HIỆU CHUẨN THỜI GIAN - TẦN SỐ

Hiệu chuẩn nhằm kiểm tra chất lượng của các thiết bị đo lường và kiểm soát thời gian.

 

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN

 
 
 
ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY
Được thiết kế để đo khoảng thời gian trôi qua từ lúc bắt đầu ở một thời điểm cụ thể cho đến khi ngừng.
 
 
 
 
 
Máy đo tốc độ vòng quay (1)
 
 
 
MÁY PHÁT TẦN SỐ
Là bộ nguồn tạo ra tín hiệu chuẩn tần số dùng trong thử nghiệm và đo lường. 
 
 
 
 
 
 
 
Máy đếm tần số
 
 
 
 
MÁY PHÂN TÍCH PHỔ THỜI GIAN
Là loại thiết bị giúp người dùng quan sát được các tín hiệu được hiển thị theo miền tần số. Các tín hiệu này bao gồm: tần số, chu kỳ, công suất, dải biên,… Đây là loại máy cho phép bạn quan sát được những tín hiệu phức tạp thông qua các dạng sóng đã được tách riêng biệt.  
 
 
 
 
Dao động kế
Đồng hồ bấm giây
 
 
MÁY ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY
Là một thiết bị được sử dụng để đo tốc độ quay của một vật thể. Thiết bị này cho biết số vòng quay mỗi phút (RPM) được thực hiện bởi đối tượng quay.
 
 
 
 
 
Máy phát tần số
 
 
 
 
MÁY ĐẾM TẦN SỐ
Là thiết bị chuyên dụng để kiểm tra và đo tần số trong một khoảng thời gian nhất định. Máy dùng để đo tần số tín hiệu của máy phát (hoặc bộ phận) tạo ra tần số. Thiết bị sẽ tích lũy và tính toán tần số xảy ra của một dữ kiện trong một đơn vị thời gian (thường là giây), sau đó hiển thị kết quả lên màn hình LED hoặc màn hình LCD. 
 
 
 
 
 
Máy phân tích phổ thời gian
 
 
 
 
DAO ĐỘNG KẾ
Loại thiết bị hiển thị biểu đồ của biên độ, tần số, độ méo,… trong một đơn vị thời gian. 
 
 
 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

  TÊN CÔNG TY (*)

  TỈNH

  TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

  TIÊU ĐỀ

  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

  NỘI DUNG

  EMAIL (*)

  DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN HIỆU CHUẨN