ĐO LƯỜNG NHIỆT ĐỘ

Hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiệt độ, cảm biến nhiệt, sensor,… nhằm đảm bảo những thiết bị này hoạt động ổn định.

 

CÁC THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN

Nhiệt kế hồng ngoại camera nhiệt
 
 
 
BỘ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ
Dùng để đọc tín hiệu từ các cảm biến đo nhiệt độ. Các cảm biến thường chỉ có chức năng đo lường, nên cần có một bộ hiển thị kết quả rời bên ngoài để người dùng có thể dễ dàng quan sát và điều khiển.
 
 
 
 
Cặp nhiệt điện
 
 
BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT
Là thiết bị thu nhận tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ, truyền tín hiệu đến hệ thống giám sát, đo lường. 
 
 
 
 
Lò nhiệt chuẩn
 
 
 
                                                     NHIỆT KẾ
                                                                 Đo nhiệt độ phát ra từ vật thể được đo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI/CAMERA NHIỆT
Là loại nhiệt kế đo nhiệt độ từ bức xạ nhiệt hồng ngoại phát ra từ vật thế được đo. Thiết bị này còn được gọi là nhiệt kế không tiếp xúc vì khả năng đo được nhiệt độ mà không cần tiếp xúc trực tiếp với vật thể. 
 
 
 
Bộ hiển thị nhiệt độ
 
 
 
 
CẶP NHIỆT ĐIỆN, NHIỆT ĐIỆN TRỞ
Là các cảm biến nhiệt độ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Chúng là đầu vào của tín hiệu cho các bộ hiển thị, bộ chuyển đổi. 
 
 
Bộ chuyển đổi nhiệt
 
 
 
                    BỂ NHIỆT CHUẨN (KHÔ/ƯỚT)
Là thiết bị làm nóng hoặc làm nguội đến một nhiệt độ cụ thể. 
 
 
 
 
 
Nhiệt kế

YÊU CẦU BÁO GIÁ

  TÊN CÔNG TY (*)

  TỈNH

  TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

  TIÊU ĐỀ

  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

  NỘI DUNG

  EMAIL (*)

  DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN HIỆU CHUẨN