TỔNG QUAN

Nhiều doanh nghiệp sản xuất đã trang bị cho cơ sở của mình phòng sạch và các trang thiết bị dùng trong phòng sạch, để đáp ứng các tiêu chuẩn thế giới như: ISO,GMP hay tại Việt Nam như TCVN hay Dược điển Việt Nam. Phòng sạch và các thiết bị trong phòng sạch cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo luôn trong trạng thái hoạt động hiệu quả.

THỬ NGHIỆM PHÒNG SẠCH/CLEAN ROOM : BUỒNG SẠCH/CLEAN BOOTH

Có rất nhiều chỉ tiêu kiểm tra phòng sạch/buồng sạch khác nhau được quy định trong các tiêu chuẩn khác nhau. Hiện Techmaster chúng tôi có thể thực hiện các chỉ tiêu như sau:

 • Đếm hạt phân loại cấp độ sạch (Airbone Particle cleanliness classification)
 • Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA (HEPA/ULPA filter leak test)
 • Chênh áp không khí (Room pressureization )
 • Đo cường độ ánh sáng (Lighting intensity test)
 • Đo độ ồn (Noise level test)
 • Thử độ đồng đều nhiệt độ (Temperature uniformity test)
 • Thử độ đồng đều độ ẩm (Humidity uniformity test)
 • Vi sinh (Microbiology)
 • Trao đổi không khí (Air change rate)
 • Đo độ rung (Vibration test)
 • Thử độ thu hồi (Recovery test)
Thử nghiệm buồng sạch
Phòng sạch
Thử nghiệm tủ an toàn sinh học
Thử nghiệm tủ an toàn sinh học (1)

TỦ HÚT/FUME HOODS

Hiện Techmaster chúng tôi có thể thực hiện các chỉ tiêu như sau:
 • Kiểm tra hướng dòng khí (Airflow smoke pattern test).
 • Đo tốc độ gió vào  (Inflow velocity test).
 • Đo cường độ ánh sáng (Lighting intensity test).
 • Đo độ ồn (Noise level test).

THỬ NGHIỆM TỦ AN TOÀN SINH HỌC/BIOLOGICAL SAFETY CABINET; TỦ SẠCH/CLEAN CABINETHiện Techmaster chúng tôi có thể thực hiện các chỉ tiêu kiểm tra tủ an toàn sinh học cấp II như sau:

 • Đo tốc độ gió vào (Inflow velocity test)
 • Đo tốc độ gió xuống (Downflow velocity test)
 • Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA (HEPA/ULPA filter leak test)
 • Kiểm tra hướng dòng khí (Airflow smoke pattern test)
 • Đo cường độ ánh sáng (Lighting intensity test)
 • Đo độ ồn (Noise level test)
 • Đo độ rung (Vibration test)
 • Đo cường độ ánh sáng tím UV (UV Lighting intensity test)
 • Đếm hạt phân loại cấp độ sạch (Airbone Particle cleanliness classification)
Tủ hút