I. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ ĐO VÀ PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG

1.DỊCH VỤ ĐO VÀ PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG

Ứng dụng đo và phân tích rung trong hệ thống động cơ khí, chuẩn đoán ngăn ngừa các nguyên nhân tiểm ẩn có khả năng gây hư hại hệ thống, thiết bị. Rung động không mong muốn ở động cơ chủ yếu do các nguyên nhân sau gây ra:

 • Mất cân bằng động.
 • Mất độ đồng tâm trục
 • Do mài mòn
 • Kết nối lỏng lẻo

2. DỊCH VỤ ĐO KIỂM - PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG

 • Ghi dữ liệu PowerWave- ghi lại các giá trị RMS nhanh để xem mọi dạng sóng giúp bạn xác minh sự tương tác giữa các giá trị điện áp, dòng điện và tần số.
 • Hiệu suốt của bộ đối điện(Power inverter efficiency)- Hiệu suốt của bộ đối điện.
 • Tính năng tốn hao năng lượng thành tiền - tính toán thành tiền chi phí của năng lượng bị lãng phí do chất lượng điện kém.
 • Đánh giá năng lượng - đo thực tế mức tiêu thụ năng lượng trước và sau khi cải tiến để đánh giá việc sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng.
 DỊCH VỤ ĐO KIỂM - PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG
DỊCH VỤ CHỤP ẢNH NHIỆT

3.DỊCH VỤ CHỤP ẢNH NHIỆT

Ứng dụng đo và phân tích rung trong hệ thống động cơ khí, chuẩn đoán ngăn ngừa các nguyên nhân tiểm ẩn có khả năng gây hư hại hệ thống, thiết bị. Rung động không mong muốn ở động cơ chủ yếu do các nguyên nhân sau gây ra:

 • Kiểm tra nhiệt độ vật thể
 • Xác định vị trí gặp sự cố
 • Xác định tình trạng hoạt động của thiết bị
 • Phát hiện sớm sự cố, nguy cơ hư hỏng

II. CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT

YÊU CẦU BÁO GIÁ