DỊCH VỤ ĐO KIỂM VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG

Bên cạnh dịch vụ hiệu chuẩn, Techmaster còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ khác như: dịch vụ đo kiểm và phân tích chất lượng điện năng.

  • Ghi dữ liệu PowerWave- ghi lại các giá trị RMS nhanh để xem mọi dạng sóng giúp bạn xác minh sự tương tác giữa các giá trị điện áp, dòng điện và tần số.
  • Hiệu suất của bộ đối điện ( Power inverter efficiency)- Hiệu suất của bộ đối điện
  • Tính năng tổn hao năng lượng thành tiền- tính toán thành tiền chi phí của năng lượng bị lãng phí do chất lượng điện kém.
  • Đánh giá năng lượng – đo thực tế mức tiêu thụ năng lượng trước và sau khi cải tiến để đánh giá việc sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng