Chiến lược kiểm soát ô nhiễm cho sự đổi mới và
tuân thủ quy định

Chiến lược kiểm soát ô nhiễm (CCS) là một phương pháp để xác định và phân tích rủi ro, xem xét các cơ hội giảm thiểu và đổi mới, đồng thời cuối cùng xác định kế hoạch khắc phục và phòng ngừa. Việc triển khai một CCS cố gắng giải quyết các nguyên nhân khác nhau gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến tính vô trùng.

Bài viết này đề cập đến 3 bước phát triển một CCS: Đánh giá, Chấp nhận và Khắc phục.

  1. Đánh giá: Phác thảo CCS
  2. Chấp nhận: Biên soạn tài liệu CCS
  3. Biện pháp khắc phục: Đánh giá CCS

Việc thực hiện một Chiến lược kiểm soát ô nhiễm hiệu quả cần được hỗ trợ bởi các chuyên gia trong lĩnh vực Sản xuất, Quy định, Kiểm soát chất lượng, Đảm bảo chất lượng và các bộ phận hỗ trợ.

Phát triển một CCS
Contamination control strategies for innovation and regulatory compliance

Các yếu tố đề xuất được xem xét cho CCS được liệt kê trong Phụ lục 1:

“2.5 Việc phát triển CCS đòi hỏi kiến thức chi tiết về kỹ thuật và quy trình. Các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn là do các mảnh vụn của vi sinh vật và tế bào (ví dụ: chất gây sốt, nội độc tố) cũng như các hạt (ví dụ: thủy tinh và các hạt nhìn thấy được và nhìn thấy được khác).

Các yếu tố được xem xét trong CCS phải bao gồm (nhưng không giới hạn):

i. Thiết kế của cả nhà máy và quy trình, bao gồm tài liệu liên quan.
ii. Cơ sở vật chất và trang thiết bị.
iii. Nhân viên.
iv. Tiện ích.
v. Kiểm soát nguyên liệu thô – bao gồm kiểm soát trong quá trình sản xuất.
vi. Hộp đựng và đóng gói sản phẩm.
vii. Nhà cung cấp ….”

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu tại đây để nhận tư vấn từ chuyên gia