Máy đếm hạt tiểu phân trong nước siêu tinh khiết nào tốt nhất cho ứng dụng của bạn?

Máy đếm hạt tiểu phân trong nước siêu tinh khiết nào tốt nhất cho ứng dụng của bạn?

Xu hướng cải thiện độ sạch của dung dịch và độ nhạy kích thước hạt đã làm tăng độ phức tạp và giá thành của máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch. Để chọn máy đếm hạt tiểu phân tốt nhất cho ứng dụng nước siêu tinh khiết của bạn, điều quan trọng là phải hiểu mục tiêu là theo dõi các cảnh báo về các điều kiện vượt quá quy định kỹ thuật hoặc theo dõi để phân tích cả xu hướng và báo động. Những yếu tố này được thảo luận và so sánh nhiều loại máy đếm hạt tiểu phân nước siêu tinh khiết.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm?

PMS Ultra DI 50

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu tại đây để nhận tư vấn từ chuyên gia

Tìm kiếm một máy đếm hạt nước siêu tinh khiết? Particle Measuring Systems có các giải pháp 20 nm hàng đầu trong ngành với máy đếm hạt tiểu phân nước DI Ultra DI 20.

Các giải pháp khác bao gồm: