GIẢI PHÁP

CHO NGÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI

fluke tấm pin mặt trời

1

fluke combiner boxes

2

fluke chuỗi ắc quy

3

fluke tủ biến tần

4

5

Tấm pin mặt trời

Một tế bào quang điện chứa chất bán dẫn có thể biến đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng. Vì các tế bào quang điện chỉ tạo ra một lượng năng lượng hạn chế nên nhiều tế bào được kết nối với nhau để tạo ra một tấm pin mặt trời duy nhất. Hoạt động cùng nhau, nhiều pin mặt trời tạo ra dòng điện cao hơn và từ đó tạo ra nhiều năng lượng hơn.

LÍ TƯỞNG CHO:

Kỹ thuật viên / lắp đặt solar

Kỹ thuật viên năng lượng mặt trời chịu trách nhiệm lắp ráp, cài đặt và bảo trì hệ thống pin mặt trời trên mái nhà và các cấu trúc khác. Kỹ thuật viên thường xuyên bảo dưỡng và bảo trì các hệ thống hiện có và khắc phục sự cố.

Thợ điện / thiết kế PV

PV Designer thiết kế hệ thống dây điện, lắp đặt hệ thống PV để đảm bảo hệ thống sẽ được lắp đặt để tạo ra mức công suất ổn định và đáng tin cậy. Họ cũng đảm bảo hệ thống được lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn về điện & xây dựng có liên quan

Cố vấn

Cố vấn năng lượng mặt trời thực hiện nghiên cứu về hồ sơ phụ tải của địa điểm và các điều kiện môi trường chẳng hạn như mức sử dụng điện hàng năm và bức xạ mặt trời. Sau đó, họ sử dụng tất cả các thông tin có sẵn để thiết kế khả năng cung cấp phụ tải của hệ thống PV, xác nhận rằng các điều kiện môi trường hỗ trợ tải, và hệ thống PV sẽ được lắp đặt để tạo ra mức công suất ổn định và đáng tin cậy.

 
Vận hành và Bảo trì

Là đại diện của khách hàng, Giám đốc vận hành sẽ điều phối tất cả các hoạt động bảo trì và đảm bảo rằng hệ thống đã lắp đặt hoạt động tốt và tạo ra mức công suất đáng tin cậy và nhất quán.

Giải pháp hỗ trợ

fluke ampe kìm

ampe kìm
fluke 393 fc

Tìm hiểu thêm
fluke máy đo quang năng

máy đo quang năng
fluke irr1-sol

Tìm hiểu thêm
fluke camera nhiệt

camera nhiệt
fluke ti480 pro

Tìm hiểu thêm
fluke 1625-2

máy đo điện trở đất
fluke 1625-2

Tìm hiểu thêm
fluke smft 1000

bộ kiểm tra điện mặt trời
fluke smft-1000

Tìm hiểu thêm

Combiner Boxes

Combiner Box kết hợp đầu ra của nhiều chuỗi mô-đun PV để kết nối với biến tần. Nói chung, nó chứa các cụm cầu chì bảo vệ quá dòng đầu vào cho nhiều chuỗi. Các phép đo và tính toán cường độ dòng điện là rất quan trọng để xác định xem các chuỗi PV có hoạt động chính xác hay không.

LÍ TƯỞNG CHO:

Kỹ thuật viên / lắp đặt solar

Kỹ thuật viên năng lượng mặt trời chịu trách nhiệm lắp ráp, cài đặt và bảo trì hệ thống pin mặt trời trên mái nhà và các cấu trúc khác. Kỹ thuật viên thường xuyên bảo dưỡng và bảo trì các hệ thống hiện có và khắc phục sự cố.

Thợ điện / thiết kế PV

PV Designer thiết kế hệ thống dây điện, lắp đặt hệ thống PV để đảm bảo hệ thống sẽ được lắp đặt để tạo ra mức công suất ổn định và đáng tin cậy. Họ cũng đảm bảo hệ thống được lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn về điện & xây dựng có liên quan

Cố vấn

Cố vấn năng lượng mặt trời thực hiện nghiên cứu về hồ sơ phụ tải của địa điểm và các điều kiện môi trường chẳng hạn như mức sử dụng điện hàng năm và bức xạ mặt trời. Sau đó, họ sử dụng tất cả các thông tin có sẵn để thiết kế khả năng cung cấp phụ tải của hệ thống PV, xác nhận rằng các điều kiện môi trường hỗ trợ tải, và hệ thống PV sẽ được lắp đặt để tạo ra mức công suất ổn định và đáng tin cậy.

 
Vận hành và Bảo trì

Là đại diện của khách hàng, Giám đốc vận hành sẽ điều phối tất cả các hoạt động bảo trì và đảm bảo rằng hệ thống đã lắp đặt hoạt động tốt và tạo ra mức công suất đáng tin cậy và nhất quán.

Giải pháp hỗ trợ

fluke ampe kìm

ampe kìm
fluke 393 fc

Tìm hiểu thêm
fluke smft 1000

bộ kiểm tra điện mặt trời
fluke smft-1000

Tìm hiểu thêm
fluke-dong-ho-van-nang

đồng hồ vạn năng
fluke 87v max

Tìm hiểu thêm
fluke camera nhiệt

camera nhiệt
fluke ti480 pro

Tìm hiểu thêm
fluke 1625-2

máy đo điện trở đất
fluke 1625-2

Tìm hiểu thêm
fluke 125B

máy hiện sóng công nghiệp
fluke 125b

Tìm hiểu thêm
fluke 1537

máy đo điện trở cách điện
fluke 1537

Tìm hiểu thêm

Chuỗi ắc quy

Ắc quy khỏe phải duy trì dung lượng trên 90% so với định mức của nhà sản xuất. Hầu hết các nhà sản xuất khuyên bạn nên thay ắc quy nếu dung lượng của nó giảm xuống dưới 80%.

Sự xuống cấp, nhiệt độ cao kéo dài hoặc tăng điện trở hơn 20% so với đường cơ sở hoặc phép đo trước đó là những dấu hiệu hỏng hóc chính và cần phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo hiệu suất tối ưu và ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động.

LÍ TƯỞNG CHO:

Kỹ thuật viên / lắp đặt solar

Kỹ thuật viên năng lượng mặt trời chịu trách nhiệm lắp ráp, cài đặt và bảo trì hệ thống pin mặt trời trên mái nhà và các cấu trúc khác. Kỹ thuật viên thường xuyên bảo dưỡng và bảo trì các hệ thống hiện có và khắc phục sự cố.

Thợ điện / thiết kế PV

PV Designer thiết kế hệ thống dây điện, lắp đặt hệ thống PV để đảm bảo hệ thống sẽ được lắp đặt để tạo ra mức công suất ổn định và đáng tin cậy. Họ cũng đảm bảo hệ thống được lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn về điện & xây dựng có liên quan

Cố vấn

Cố vấn năng lượng mặt trời thực hiện nghiên cứu về hồ sơ phụ tải của địa điểm và các điều kiện môi trường chẳng hạn như mức sử dụng điện hàng năm và bức xạ mặt trời. Sau đó, họ sử dụng tất cả các thông tin có sẵn để thiết kế khả năng cung cấp phụ tải của hệ thống PV, xác nhận rằng các điều kiện môi trường hỗ trợ tải, và hệ thống PV sẽ được lắp đặt để tạo ra mức công suất ổn định và đáng tin cậy.

 
Vận hành và Bảo trì

Là đại diện của khách hàng, Giám đốc vận hành sẽ điều phối tất cả các hoạt động bảo trì và đảm bảo rằng hệ thống đã lắp đặt hoạt động tốt và tạo ra mức công suất đáng tin cậy và nhất quán.

Giải pháp hỗ trợ

fluke 1625-2

máy đo điện trở đất
fluke 1625-2

Tìm hiểu thêm
fluke BT521

máy phân tích ắc quy
fluke BT521

Tìm hiểu thêm
fluke-dong-ho-van-nang

đồng hồ vạn năng
fluke 87v max

Tìm hiểu thêm
fluke camera nhiệt

camera nhiệt
fluke ti480 pro

Tìm hiểu thêm

máy phân tích chất lượng điện năng
fluke 1777

Tìm hiểu thêm
fluke norma 6004+

máy phân tích điện năng cầm tay
fluke norma 6004+

Tìm hiểu thêm

Tủ biến tần

Các tấm pin mặt trời tạo ra điện một chiều và cần phải có bộ biến tần năng lượng mặt trời để chuyển đổi nguồn điện từ DC sang AC để kết nối với lưới điện. Điều quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra mức điện áp và dòng điện đầu vào DC, và mức điện áp và dòng điện đầu ra của biến tần ở phía AC, để đảm bảo rằng các bộ biến tần đang tạo ra đầu ra chính xác.

LÍ TƯỞNG CHO:

Kỹ thuật viên / lắp đặt solar

Kỹ thuật viên năng lượng mặt trời chịu trách nhiệm lắp ráp, cài đặt và bảo trì hệ thống pin mặt trời trên mái nhà và các cấu trúc khác. Kỹ thuật viên thường xuyên bảo dưỡng và bảo trì các hệ thống hiện có và khắc phục sự cố.

Thợ điện / thiết kế PV

PV Designer thiết kế hệ thống dây điện, lắp đặt hệ thống PV để đảm bảo hệ thống sẽ được lắp đặt để tạo ra mức công suất ổn định và đáng tin cậy. Họ cũng đảm bảo hệ thống được lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn về điện & xây dựng có liên quan

Cố vấn

Cố vấn năng lượng mặt trời thực hiện nghiên cứu về hồ sơ phụ tải của địa điểm và các điều kiện môi trường chẳng hạn như mức sử dụng điện hàng năm và bức xạ mặt trời. Sau đó, họ sử dụng tất cả các thông tin có sẵn để thiết kế khả năng cung cấp phụ tải của hệ thống PV, xác nhận rằng các điều kiện môi trường hỗ trợ tải, và hệ thống PV sẽ được lắp đặt để tạo ra mức công suất ổn định và đáng tin cậy.

 
Vận hành và Bảo trì

Là đại diện của khách hàng, Giám đốc vận hành sẽ điều phối tất cả các hoạt động bảo trì và đảm bảo rằng hệ thống đã lắp đặt hoạt động tốt và tạo ra mức công suất đáng tin cậy và nhất quán.

Giải pháp hỗ trợ

fluke 1625-2

máy đo điện trở đất
fluke 1625-2

Tìm hiểu thêm
fluke ampe kìm

ampe kìm
fluke 393 fc

Tìm hiểu thêm
fluke-dong-ho-van-nang

đồng hồ vạn năng
fluke 87v max

Tìm hiểu thêm
fluke camera nhiệt

camera nhiệt
fluke ti480 pro

Tìm hiểu thêm

máy phân tích chất lượng điện năng
fluke 1777

Tìm hiểu thêm
fluke norma 6004+

máy phân tích điện năng cầm tay
fluke norma 6004+

Tìm hiểu thêm
fluke 1537

máy đo điện trở cách điện
fluke 1537

Tìm hiểu thêm
fluke 1748

máy ghi chất lượng điện năng
fluke 1748

Tìm hiểu thêm

Lưới điện & Trạm

Trạm biến áp là cổng giao tiếp giữa lưới điện và dự án năng lượng tái tạo. Tất cả các trạm biến áp đều yêu cầu một chương trình bảo trì toàn diện bao gồm kiểm tra Máy biến áp, CB, Ắc quy & Bộ sạc, Rơle và Công tắc mạch cách ly.

LÍ TƯỞNG CHO:

Kỹ thuật viên / lắp đặt solar

Kỹ thuật viên năng lượng mặt trời chịu trách nhiệm lắp ráp, cài đặt và bảo trì hệ thống pin mặt trời trên mái nhà và các cấu trúc khác. Kỹ thuật viên thường xuyên bảo dưỡng và bảo trì các hệ thống hiện có và khắc phục sự cố.

Thợ điện / thiết kế PV

PV Designer thiết kế hệ thống dây điện, lắp đặt hệ thống PV để đảm bảo hệ thống sẽ được lắp đặt để tạo ra mức công suất ổn định và đáng tin cậy. Họ cũng đảm bảo hệ thống được lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn về điện & xây dựng có liên quan

Cố vấn

Cố vấn năng lượng mặt trời thực hiện nghiên cứu về hồ sơ phụ tải của địa điểm và các điều kiện môi trường chẳng hạn như mức sử dụng điện hàng năm và bức xạ mặt trời. Sau đó, họ sử dụng tất cả các thông tin có sẵn để thiết kế khả năng cung cấp phụ tải của hệ thống PV, xác nhận rằng các điều kiện môi trường hỗ trợ tải, và hệ thống PV sẽ được lắp đặt để tạo ra mức công suất ổn định và đáng tin cậy.

 
Vận hành và Bảo trì

Là đại diện của khách hàng, Giám đốc vận hành sẽ điều phối tất cả các hoạt động bảo trì và đảm bảo rằng hệ thống đã lắp đặt hoạt động tốt và tạo ra mức công suất đáng tin cậy và nhất quán.

Giải pháp hỗ trợ

fluke 1555 FC

máy đo điện trở cách điện
fluke 1555 FC

Tìm hiểu thêm

máy phân tích chất lượng điện năng
fluke 1777

Tìm hiểu thêm
fluke 125B

máy hiện sóng công nghiệp
fluke 125B

Tìm hiểu thêm
fluke 1748

máy ghi chất lượng điện năng
fluke 1748

Tìm hiểu thêm
fluke 1625-2

máy đo điện trở đất
fluke 1625-2

Tìm hiểu thêm
fluke ii910

máy dò phóng điện cục bộ
fluke ii910

Tìm hiểu thêm
fluke camera nhiệt

camera nhiệt
fluke ti480 pro

Tìm hiểu thêm
fluke norma 6004+

máy phân tích điện năng cầm tay
fluke norma 6004+

Tìm hiểu thêm