Máy phân tích chất lượng điện năng
Fluke 1777

Với Fluke 1777, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một sự kiện chất lượng điện năng quan trọng — từ quá độ điệp áp tốc độ cao lên đến 8 kV, sóng hài lên đến 30 kHz, dips and swells, cũng như các phép đo điện áp, dòng điện và công suất cho phép bạn đánh giá toàn diện hệ thống điện.

  • Ghi lại quá độ điện áp tốc độ cao
  • Bao gồm chức năng đánh giá chất lượng điện và phân tích năng lượng
  • Tóm tắt “Tình trạng chất lượng điện năng nâng cao” với dưới dạng đồ họa

Ứng dụng:

  • Chuỗi ắc quy
  • Tủ biến tần
  • Lưới điện & Trạm