Máy đo điện trở cách điện
Fluke 1537

Thực hiện kiểm tra cách điện nhanh chóng và chính xác với các chức năng nâng cao bao gồm điện áp tuyến tính, chỉ số phân cực, tỷ lệ hấp thụ điện môi và kiểm tra phóng điện điện môi.

  • Tự động tính toán chỉ số phân cực (PI) và tỷ lệ hấp thụ điện môi (DAR)
  • Kiểm tra cách điện kỹ thuật số với biểu đồ thanh tương tự
  • Tự động tính toán phóng điện điện môi (DD)

Ứng dụng:

  • Combiner Boxes
  • Tủ biến tần