EMISSION MEASUREMENT DEVICE

Environmental pollution due to exhaust fumes is a very common problem, with more and more problems occurring due to increased pollution. Therefore, environmental managers in particular and industrial enterprises in general need to regularly control to protect the environment and optimize operating efficiency. However, to do this, you need the help of an exhaust gas measuring device.

Thanks to modern features and technology, special exhaust gas analyzers are capable of measuring emissions in only small amounts and analyzing and evaluating the measured values in detail. These tools are a great help in the industrial sector. Testo’s flue gas meters are easy to operate and analyze value measurements very accurately, which you can then use to evaluate and come up with the right solution.

LADVICE WHEN BUYING A TESTO EMISSION METER

– Application areas? – Testo provides special tools depending on each field
– What emissions parameters are measured?, for example: CO or SO₂
– Analytical capabilities of measuring equipment?
– What sensors do you need integrated into your machine or analyzer? (optional)

EMISSION GAS ANALYSIS

MEASUREMENT OF PARTICLE MATTER

INDUSTRIAL EMISSIONS MEASUREMENT

LEAK DETECTION

KIỂM TRA KHÓI

MÁY ĐO HẠT NANO

GIÁM SÁT KHÍ THẢI

Giám sát khí thải là một nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ sức khỏe và môi trường. Tuy nhiên, việc kiểm tra các giá trị khí thải cũng không nên đánh giá thấp. Các thiết bị đo lường của Testo sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng nhiệm vụ này. Công nghệ ngày nay đã phát triển đến mức bạn có thể kết hợp linh hoạt các công cụ đo khác nhau và so sánh các giá trị với nhau.

Máy phân tích khí thải cũng được sử dụng để thu được các giá trị tổng quan về hệ thống, trong khi dụng cụ đo hạt nano có thể được sử dụng để kiểm tra mức độ nhiễm của hạt nano trong môi trường. Những máy đo này được dùng để bảo vệ sức khỏe của những công nhân làm việc trong không gian của thiết bị công nghiệp.

– Phân tích khí thải

– Máy phát hiện rò rỉ 

– Máy đo hạt Nano

– Kiểm tra khói

MÁY ĐO KHÍ THẢI VỚI CÔNG NGHỆ TUYỆT VỜI

Kiểm soát khí thải trong công nghiệp phải rất chi tiết và có khả năng truy xuất kết quả ngay lập tức. Điều này là cực kỳ cần thiết và quan trọng với bạn. Đặc biệt là nơi làm việc của công nhân trong lĩnh vực công nghiệp, giữ ô nhiễm càng thấp càng tốt. Giám sát khí thải nên được thực hiện với một công cụ có chất lượng cao. Về mặt này, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào máy phân tích khí thải tại Testo. Với máy đo khí thải TESTO, bạn có thể thực hiện các phép đo khác nhau trên cùng một công cụ như thực hiện các phép đo NO2, CO, COlow, NO, NOlow hoặc SO2.

MÁY ĐO KHÍ THẢI – TESTO CUNG CẤP 

Cho dù đó là dụng cụ đo hạt nano hay máy phân tích khí thải – có nhiều lựa chọn để theo dõi khí thải trong công nghiệp và đáp ứng mọi nhu cầu khắc khe của bạn. Tại Testo, chúng tôi cung cấp cho bạn các thiết bị hỗ trợ này dưới dạng các dụng cụ kỹ thuật và dịch vụ. Tùy thuộc vào Model, mà bạn có thể truyền dữ liệu trong mạng nội bộ của mình qua mạng WLAN.

CÔNG NGHỆ KHÍ THẢI – SỬ DỤNG CHÚNG ĐỂ PHÁT HIỆN RÒ RỈ

Công nghệ đo khí thải ngày nay được phát triển với nhiều công nghệ kỹ thuật tiên tiến mang lại nhiều lợi thế cho bạn. Ngoài việc xác định các giá trị liên quan đến phát thải, nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải. 

Công cụ này có thể được ứng dụng trong một loạt các lĩnh vực. Ví dụ, nếu một máy đo phát thải có thể xác định được rằng việc phát thải là cao hay thấp. Hoặc xác định chính xác rò rỉ dù chỉ là lượng nhỏ nhất là nhiệm vụ của máy phát hiện rò khí.

MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ VÀ TÍNH NĂNG

 • Độ nhạy rất cao

 • Dễ sử dụng

 • Thậm chí phát hiện rò rỉ dù là nhỏ nhất 

 • Kết hợp linh hoạt với các công cụ liên quan

MÁY ĐO KHÍ THẢI VỚI CÔNG NGHỆ TUYỆT VỜI

Kiểm soát khí thải trong công nghiệp phải rất chi tiết và có khả năng truy xuất kết quả ngay lập tức. Điều này là cực kỳ cần thiết và quan trọng với bạn. Đặc biệt là nơi làm việc của công nhân trong lĩnh vực công nghiệp, giữ ô nhiễm càng thấp càng tốt. Giám sát khí thải nên được thực hiện với một công cụ có chất lượng cao. Về mặt này, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào máy phân tích khí thải tại Testo. Với máy đo khí thải TESTO, bạn có thể thực hiện các phép đo khác nhau trên cùng một công cụ như thực hiện các phép đo NO2, CO, COlow, NO, NOlow hoặc SO2.

MÁY ĐO KHÍ THẢI – TESTO CUNG CẤP 

Cho dù đó là dụng cụ đo hạt nano hay máy phân tích khí thải – có nhiều lựa chọn để theo dõi khí thải trong công nghiệp và đáp ứng mọi nhu cầu khắc khe của bạn. Tại Testo, chúng tôi cung cấp cho bạn các thiết bị hỗ trợ này dưới dạng các dụng cụ kỹ thuật và dịch vụ. Tùy thuộc vào Model, mà bạn có thể truyền dữ liệu trong mạng nội bộ của mình qua mạng WLAN.

CÔNG NGHỆ KHÍ THẢI – SỬ DỤNG CHÚNG ĐỂ PHÁT HIỆN RÒ RỈ

Công nghệ đo khí thải ngày nay được phát triển với nhiều công nghệ kỹ thuật tiên tiến mang lại nhiều lợi thế cho bạn. Ngoài việc xác định các giá trị liên quan đến phát thải, nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải. 

Công cụ này có thể được ứng dụng trong một loạt các lĩnh vực. Ví dụ, nếu một máy đo phát thải có thể xác định được rằng việc phát thải là cao hay thấp. Hoặc xác định chính xác rò rỉ dù chỉ là lượng nhỏ nhất là nhiệm vụ của máy phát hiện rò khí.

MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ VÀ TÍNH NĂNG

 • Độ nhạy rất cao

 • Dễ sử dụng

 • Thậm chí phát hiện rò rỉ dù là nhỏ nhất 

 • Kết hợp linh hoạt với các công cụ liên quan

MÁY ĐO KHÍ THẢI VỚI CÔNG NGHỆ TUYỆT VỜI

Kiểm soát khí thải trong công nghiệp phải rất chi tiết và có khả năng truy xuất kết quả ngay lập tức. Điều này là cực kỳ cần thiết và quan trọng với bạn. Đặc biệt là nơi làm việc của công nhân trong lĩnh vực công nghiệp, giữ ô nhiễm càng thấp càng tốt. Giám sát khí thải nên được thực hiện với một công cụ có chất lượng cao. Về mặt này, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào máy phân tích khí thải tại Testo. Với máy đo khí thải TESTO, bạn có thể thực hiện các phép đo khác nhau trên cùng một công cụ như thực hiện các phép đo NO2, CO, COlow, NO, NOlow hoặc SO2.

MÁY ĐO KHÍ THẢI – TESTO CUNG CẤP 

Cho dù đó là dụng cụ đo hạt nano hay máy phân tích khí thải – có nhiều lựa chọn để theo dõi khí thải trong công nghiệp và đáp ứng mọi nhu cầu khắc khe của bạn. Tại Testo, chúng tôi cung cấp cho bạn các thiết bị hỗ trợ này dưới dạng các dụng cụ kỹ thuật và dịch vụ. Tùy thuộc vào Model, mà bạn có thể truyền dữ liệu trong mạng nội bộ của mình qua mạng WLAN.

CÔNG NGHỆ KHÍ THẢI – SỬ DỤNG CHÚNG ĐỂ PHÁT HIỆN RÒ RỈ

Công nghệ đo khí thải ngày nay được phát triển với nhiều công nghệ kỹ thuật tiên tiến mang lại nhiều lợi thế cho bạn. Ngoài việc xác định các giá trị liên quan đến phát thải, nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải. 

Công cụ này có thể được ứng dụng trong một loạt các lĩnh vực. Ví dụ, nếu một máy đo phát thải có thể xác định được rằng việc phát thải là cao hay thấp. Hoặc xác định chính xác rò rỉ dù chỉ là lượng nhỏ nhất là nhiệm vụ của máy phát hiện rò khí.

MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ VÀ TÍNH NĂNG

 • Độ nhạy rất cao

 • Dễ sử dụng

 • Thậm chí phát hiện rò rỉ dù là nhỏ nhất 

 • Kết hợp linh hoạt với các công cụ liên quan